Begroting Boxmeer: 'Toekomst maken'

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER - De gemeente Boxmeer heeft als thema voor de begroting 2013 ‘Toekomst maken’. Vanuit de visie 'We ondergaan de toekomst niet, we maken haar', wil het college van B en W inspelen op de mogelijkheden die zich ondanks de zware economische tijden voordoen. Incasseringsvermogen, wendbaarheid en durf zijn voorwaarden om de toekomst te maken. Een sluitende begroting blijft de basis voor het beleid.

[image=211838]

Het college van B en W ziet het blijven stimuleren van de economische groei en in relatie daarmee de zorg voor voldoende woningbouw nog steeds als meest toekomstbestendig beleid voor Boxmeer. Daarnaast is goed onderwijs en goede zorg een belangrijk aandachtspunt van dit College van B&W. Bij de behandeling van de kadernota zagen we het brede draagvlak voor ingezet beleid. Dit beeld wordt bevestigd door een analyse van de adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant, waarin Boxmeer wordt getypeerd als een bestuurlijk en financieel stabiele gemeente met voldoende economische kansen en slechts beperkte bedreigingen.

Sluitend
Verantwoordelijk wethouder Financiën Erik Ronnes: "De begroting 2013 is reëel sluitend met een zeer beperkte lastenstijging voor onze burgers. In 2013 worden enkele grote projecten opgeleverd, terwijl tevens een aantal nieuwe projecten wordt opgestart. Het gemeentebestuur maakt zijn ambities onder moeilijke omstandigheden waar."

Formatie
De kabinetsformatie wordt ook voor de gemeenten een spannende tijd. Welke partijen vormen een coalitie? Hoe gaat het regeerakkoord er uit zien? Welke gevolgen heeft dit akkoord voor de gemeenten? Zeker is dat gemeenten rekening moeten blijven houden met enkele grote decentralisaties en dat de financiële middelen verder zullen slinken. De gemeenteraad behandelt op woensdag 7 november de begroting.
Meer berichten