Jo Horn tijdelijk secretaris Sint Anthonis

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS - Jo Horn is door het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis aangesteld als secretaris/directeur ad interim. Zijn benoeming is deze week ingegaan en geldt voor een periode van drie tot zes maanden. De tijdelijke secretaris is in Sint Anthonis werkzaam van maandag tot en met donderdag.

[image=219597]

Jo Horn was eerder interim secretaris en directeur bij de gemeente Leiden, Veghel en Moer-dijk. Bestuurlijk was hij onder meer lid van de gemeenteraad van Amsterdam en lid van de Tweede Kamer.
Horns taken in Sint Tunnis zijn het zo spoedig mogelijk opstellen van integraal plan van aanpak voor de versterking van de samenhang in het college, de sturing en de kwaliteit van het besluitvormingsproces en waar nodig de verbetering van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. In dat plan van aanpak geeft hij ook uitwerking aan het doorvoeren van de meest noodzakelijke maatregelen ten aanzien van de begrotingsvoorbereiding (kadernota/ bezuinigingsoperatie). Ook het steunen en coachen van het college horen tot zijn taken. Voorts bereidt de secretaris/directeur een strategische discussie voor over de toekomst van Sint Anthonis. Met deze opdracht komt het college ook tegemoet aan de motie van de Raad (vergadering 2 juli jl.) om met een voorstel te komen tot optimale samenwerking met Boxmeer en het gehele Land van Cuijk.
Meer berichten