Felle kritiek op Mooks coalitieprogramma

  •   keer gelezen   Politiek
MOOK EN MIDDELAAR - Het coalitieprogramma 2011-2014 dat in januari gepresenteerd werd is bij de Mook en Middelaarse oppositiepartijen op zijn zachtst gezegd niet in de smaak gevallen. Namens de eenmansfractie PvdA uitte raadslid Lee Tonnaer zijn ongenoegen over het programma dat als leidraad voor de komende raadsperiode geldt. “Het frustrerende is dat er op mijn kritiek en die van andere woordvoerders geen enkel weerwoord kwam, van de wethouders noch de raadsleden.”

De oppositiepartijen PvdA, DGP en GroenLinks lijken sinds de coalitie- en collegevorming niet meer in zwang te zijn. “Bij de coalitievorming is alles gericht tegen een herindeling met Gennep en Bergen. De verkiezingen gingen echter over de samenstelling van de gemeenteraad en was geen referendum over de herindeling. De partijen [DGP, PvdA en GroenLinks, red.] die voorstander van de fusie zijn, behaalden 52% van de stemmen!”

[image=164971]

Coalitieprogramma
Over het bekritiseerde coalitieprogramma is Tonnaer duidelijk: “Het stuk munt niet uit tot concreetheid, behoudens een enkele activiteit. Het bevat weinig visie en vernieuwing, maar wel de nodige open deuren” , zegt de sociaaldemocraat, die het ook vreemd vindt dat er in het programma niet gerept wordt over de Strategische Regiovisie, een meerjarenprogramma met kansen dat onlangs door en voor de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werd samengesteld. "Het lijkt alsof het plan in de ban gedaan wordt. En dat is jammer want voor onze gemeente zijn er heel veel voordelen uit te halen de komende jaren. Het plan kan goud waard zijn.” Lees meer in nieuwsblad De Maas Driehoek van deze week.
Meer berichten