Verdeeldheid over manifest

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE - Voor het eerst kwamen alle raadsleden uit de vijf gemeenten in het Land van Cuijk bij elkaar om te praten over samenwerking. Het resultaat was een manifest dat door bijna iedereen ondertekend werd. Bijna, want de Boxmeerse coalitiepartijen weigerden hun handtekening te zetten.

De raden van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis kwamen vrijdag in het Palazzo in Grave samen. Het doel van de conferentie, achter gesloten deuren, was om te bespreken of en zo ja in welke vorm (verdere) samenwerking mogelijk is. Uit het debat kwam naar voren dat een uitbreiding van strategische en ambtelijke samenwerking, en een organisatievorm voor de vijf op uiterlijk 1 januari 2015 gerealiseerd moet zijn. Dit manifest werd door vrijwel alle fractievoorzitters ondertekend, alleen CDA, SP en LOF uit Boxmeer weigerden, evenals Rob Gertsen van de VVD in Cuijk. Volgens hem is het manifest ‘gebakken lucht’: “Waarop baseer je een kans van slagen van deze plannen, als het al niet lukt om een gezamenlijk Sociale Dienst op te zetten?"
Initiatiefnemer Ben Peters (CDA Grave) heeft daarentegen alle vertrouwen in het te volgen traject. “Het blijkt dat er meer eensgezindheid is dan vooraf werd gedacht en iedereen, ook de tegenstanders, ziet de noodzaak van samenwerking wel in. Met alle vijf partijen, maar als het niet anders kan via een tussenstap naar 3-2 (3 is Mill, Cuijk en Grave en 2 is Boxmeer en Sint Anthonis). En daarbij er natuurlijk wel voor waken dat er geen kloof ontstaat, het uiteindelijke doel is een gezamenlijk Land van Cuijk.”

[image=180497]
Meer berichten