Wouter Bollen wordt wethouder

  •   keer gelezen   Politiek
SINT ANTHONIS – De VVD in de gemeente Sint Anthons schuift raadslid Wouter Bollen naar voren voor de functie van wethouder in de nieuwe coalitie CDA-VVD.

Bollen, nu nog fractieleider van de VVD, maakte dat donderdag samen met fractieleider Wilbert Egelmeers van het CDA bekend. Het CDA had al eerder aangegeven dat de demissionaire wethouder Jeroen Willems hun kandidaat is. Beide worden ter benoeming voorgedragen tijdens de raadsvergadering van 24 oktober. De portefeuilleverdeling wordt op 25 oktober binnen het nieuwe college gemaakt. Behalve de beide wethouders heeft burgemeester Marleen Sijbers hierin zitting. “Beide kandidaat-wethouders hebben zo hun voorkeuren”, aldus Bollen. Zeker is dat oude verdeling in de posten ‘Mens’ en ‘Ruimte’ wordt losgelaten.

[image=193488]

Programma
Tijdens de raadsvergadering van 24 oktober wordt ook het nieuwe coalitieprogramma voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitgangspunt hiervoor was het coalitieprogramma van de gebroken combinatie CDA-SAN, met een aantal VVD-accenten. Bollen wees erop dat er “actiever wordt aangestuurd op samenwerking in het Land van Cuijk” en dat de vrijjblijvendheden eruit zijn gehaald.” En wat de WMO betreft, is de benadering bijgesteld. “Het coalitieprogramma wordt toegelicht en verdedigd door de raadsfracties van CDA en VVD”, liet CDA-voorman Egelmeers weten.

VVD-fractie
Wouter Bollen liet weten dat het aannemelijk is dat Anton Kocken hem in de raad gaat opvolgen als voorzitter van de VVD-fractie. Voor de vanwege het doorschuiven van Bollen vrijkomende zetel in de gemeenteraad wordt Gerard van Dasler voorgedragen. Deze legt zijn huidige functie van afdelingsvoorzitter van de VVD neer.

Meer berichten