'Eerst draagvlak en dan beleid'

  •   keer gelezen   Politiek
SON EN BREUGEL – ‘Communicatie is geen ondersteunend middel, maar een beleid.” Vanuit dit oogpunt gaat het nieuwe college, bestaande uit een ruime meerderheid van Dorpsbelang en Dorpsvisie, de komende vier jaar aan de slag in de gemeente Son en Breugel. De twee beoogde wethouders, Robert Visser van Dorpsbelang en John Frenken van Dorpsvisie, gaan de kar trekken.

[image=132632]

De lokale partijen geven duidelijk aan voor een andere manier van besturen te kiezen. “Eerder werden er plannen gemaakt waar vervolgens draagvlak voor werd gezocht. Wij kijken waar draagvlak voor is en proberen daar een beleid bij te vormen”, aldus Frenken. Uit het coalitieakkoord blijkt dat communicatie met burgers, bedrijven, groeperingen, organisaties en andere betrokkenen hoog in het vaandel staat bij de dorpspartijen. Eén van de uitgangspunten is dan ook dat deze groepen een actieve bijdrage leveren bij de kaderstelling, plan- en besluitvorming van de gemeente. “De samenleving beschikt vaak over veel kennis en ervaring. Die is beschikbaar, maar dan moet je wel je hand uitsteken”, aldus Visser. De beoogde wethouders geven dan ook aan dat zij de komende jaren ‘midden in de samenleving’ willen staan. “We zullen ons veel onder de bevolking bevinden én mensen actief benaderen om aan tafel te komen”, aldus Frenken. Ook Elly Brocken, fractievoorzitter van Dorpsbelang en gespreksleider tijdens de coalitieonderhandelingen, geeft aan dat dit college wil investeren in de voorkant. “Het is van groot belang om de mensen op de hoogte te houden van waar je als college mee bezig bent.” Frans Meulenbroeks, fractievoorzitter van Dorpsvisie, voegt daaraan toe dat het belangrijk is om van te voren te luisteren naar het commentaar van de burgers en de andere partijen. “We willen mensen niet passeren. Daarnaast voorkom je op deze manier onnodige procedures.” De dorpspartijen zijn zich ervan bewust dat de wethouders, die geen politieke achtergrond hebben, nog een grote achterstand moeten inhalen. “In de oppositie zit veel kennis. Daarom vinden wij het van groot belang dat de andere partijen ook meedenken”, aldus Brocken. Het coalitieakkoord bestaat dan ook uit uitgangspunten. “Het is geen boodschappenlijstje. We hebben aangegeven welke richting we als coalitie op willen. De detailuitvoering hoort thuis bij de wethouders.”

[image=132633]

[image=132634]
Meer berichten