Van den Bogaert nieuw in B&W

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP- Onder het motto 'Sterker door mee te doen' zetten de nieuwe coalitiepartijen CDA, KERN en D66 in op de leefbaarheid in alle kernen van een toekomstbestendige gemeente. Het akkoord werd vorige week gepresenteerd door formateur Jo Opsteegh.

[image=161601]

Ook werd de derde kandidaat wethouder Harry van de Bogaert (naast Ingrid Voncken en Arnold Jansen) geïntroduceerd.

Kernenwethouder
De 64-jarige Ottersumse wethouderkandidaat was een van de initiators van de oprichting van politieke vereniging KERN met lokale fracties in de gemeenten Bergen, Gennep (KERN) en Mook en Middelaar (DGP). De kandidaat krijgt in het college een pittige portefeuille met Openbare Ruime, Onderwijs en Middelen. Daarnaast is Harry van den Bogaert kernenwethouder. In het huidige college adopteerden de drie wethouders ieder de kernen uit een deel van de gemeente. Nu is één wethouder de ‘contactpersoon’ voor alle kernen. “Dat past in het kernenbeleid uit het verkiezingsprogramma van KERN. We willen komende jaren de leefbaarheid bevorderen. Dat doen we door samen met wijk- en dorpsraden af te wegen welke voorzieningen in de kernen nodig zijn.”

Akkoord
De nieuwe coalitie wil de leefbaarheid in een sociaal betrokken gemeente versterken. Wijk- en dorpsraden krijgen daarbij een nadrukkelijkere rol. Ook het vestigingsklimaat voor bedrijven wordt versterkt, De coalitie is onverminderd voorstander van de gemeentelijke herindeling met Bergen en Mook en Middelaar. Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein De Brem houdt het college een vinger aan de pols. Locatie en bestemming staan niet ter discussie maar de uitgifte van grondkavels wordt steeds uitvoerig afgewogen. De invloed van KERN is zichtbaar, beaamt Van den Bogaert: “Het plan werd een half jaar geleden nog aangenomen door de gemeenteraad. Maar de slogan uit de verkiezingscampagne ‘Durf te veranderen’ wordt bij deze gestand gedaan.”
Meer berichten