Hoe scoort gemeente Boxmeer?

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER- De gemeente Boxmeer bleek deze week op één gemeente na met 30 procent besparingen het meest te bezuinigen op kunst en cultuur. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit in Groningen en RTL Nieuws geeft ook cijfers over zeven andere beleidsterreinen.

Hoe scoort de gemeente op deze afzonderlijke posten? En hoe bezuinigt Boxmeer vergeleken met andere gemeentebesturen? Afzonderlijk zijn de gemeenten ook bevraagd over de veranderingen in de onroerende zaakbelasting of OZB, de belasting waarmee in de praktijk gemeenten hun bestedingsruimte kunnen vergroten.

Beleidsterreinen
De gemeente Boxmeer verlaagt de lasten niet op het terrein Sport, terwijl vergelijkbare gemeenten juist ervoor kiezen hier sterk in te snijden. Daarnaast bezuinigt Boxmeer minder dan gemiddeld op Openbaar Groen en Maatschappelijk werk, waaronder de jeugdzorg en de Wmo vallen. Op de posten Volkshuisvesting en Wegen en Openbare ruimten besparen gemeenten volgend jaar gemiddeld respectievelijk 42 en 31 euro per inwoner. Boxmeer bezuinigt op deze posten beduidend minder, namelijk bij ieder 2 euro. Relatief veel wordt er in Boxmeer geschrapt in de eigen organisatie. Waar het gemiddelde een besparing laat zien van 19 euro per inwoner in 2011, bezuinigt Boxmeer 40 euro. Dit cijfer is meer overeenkomstig met dat van grote steden voor 2011. Bovendien blijkt Boxmeer niet alleen als tweede op de lijst te staan met bezuinigingen op Kunst en Cultuur (-20 euro waar het gemiddelde -8 euro is). Maar geeft Boxmeer in verhouding tot vergelijkbare gemeenten qua inwoneraantal volgend jaar en in 2012 ook veel minder uit. Daartegenover staat dat Boxmeer volgend jaar meer verwacht te investeren (+2) in Armoedebeleid en Orde en Veiligheid (+8), een ontwikkeling die voornamelijk bij stedelijke gemeenten voorkomt. Tot slot neemt de OZB in de gemeente Boxmeer toe volgens het landelijk gemiddelde: inwoners moeten rekenen op een stijging van 4 euro per inwoner.

[image=157515]
Meer berichten