College: 'Gemeenschap staat centraal'

  •   keer gelezen   Politiek
SON EN BREUGEL – ‘Samenhang en betrokkenheid, dat maakt Son en Breugel’, is de titel van het beleidsprogramma waar het nieuwe college de komende jaren mee aan de slag gaat. Betrokkenheid van de inwoners vormt een centraal thema in het programma. Als eerste Nederlandse gemeente werkt Son en Breugel met een participatieladder.

[image=140806]

Het college wil de burgers ‘meer dan ooit’ mee vorm laten geven aan voorbereiding en uitvoering van gemeentelijk beleid en gemeenschapstaken. Om de mate van betrokkenheid aan te geven, hanteren de collegeleden de participatieladder. Ze kijken welke participatievorm -informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen of zelfbeheer- bij een issue past. “Kernpunten voor ons zijn het centraal stellen van de gemeenschap en niet de gemeente. We gaan voor een andere verhouding tussen de gemeente en de burgers en bedrijven en een gezond financieel beleid”, geeft wethouder Robert Visser aan. Zijn collegawethouder John Frenken voegt daar aan toe dat het beleid niet uit concrete punten bestaat. “Dan zouden wij voorbij gaan aan de wens van de inwoners van Son en Breugel. Die van betrokkenheid.” Hij geeft aan dat het niet alleen wenselijk is om samen op te trekken met brugers en belanghebbenden. “Door de komende bezuinigingen ligt hier ook een noodzaak. We zullen elkaars talenten meer moeten gaan benutten, om met de beperkte financiële middelen tezamen tevreden te kunnen zijn.”

[image=140805]

Heroriëntatie
In het beleidsprogramma is een aantal concrete punten terug te vinden. Zo wordt er eenmalig een bedrag uitgetrokken van €750.000,- om de verkeersveiligheid in het centrum te verbeteren. Daarnaast staat er in het programma aangegeven dat er geen golfbaan wordt aangelegd in Bosgebied West. Met Golfclub Son worden alternatieven besproken, die gebaseerd zijn op het alternatieven locatieonderzoek in 2008. Voor het de herinrichting van het Kerkplein is echter nog geen oplossing. Het college wil een debat over de centrumvisie. De komende maanden wordt informatie ingewonnen en verzameld om met belanghebbenden tot hernieuwde inzichten en meningsvorming te komen. “Deze aanpak kan leiden tot een koerswijzigingen op onderdelen of juist om inganggezette ontwikkelingen met kracht voort te zetten”, aldus het beleidsprogramma.
Meer berichten