Nielen: 'Laten we in Cuijk vooral reëel blijven'

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | Wethouder Jos Nielen (CDA) van de gemeente Cuijk is 'redelijk tevreden' over de voorliggende begroting voor 2016. "We hebben de financiële situatie in onze gemeente onder controle. We weten dat we elke euro moeten omdraaien, maar we komen uit een situatie waarin dat eerder nog een dubbeltje was", aldus Nielen.

[image=310177]

"De ombuigingen die we eerder hebben voorgesteld, beginnen nu te werken. Dat zien we nu terug in de financiën", vervolgt Nielen. De gemeente Cuijk koerst volgend jaar af op een tekort van zo'n 90.000 euro, veel minder dan eerst werd gevreesd. De jaren erop schrijft de gemeente weer zwarte cijfers en komt er een einde aan de verdere afkalving van de Algemene Reserves, die sinds 2010 van 19,2 tot negen miljoen euro zijn gedaald.

'Flinke ambitie'
De begroting voor 2016 draagt als thema 'financieel gezond met flinke ambitie'. Die ambitie zit 'm volgens de Katwijker niet in grootse ideeën die vervolgens financiële risico's met zich meebrengen. "Laten we in Cuijk vooral reëel blijven", onderstreept hij. "Bovendien is er nog genoeg om trots op te zijn. Zo is het Centrumplan vastgesteld (zie elders in nieuwsblad De Maas Driehoek), de nieuwe Schouwburg is inmiddels geopend, de nieuwbouw van het Merletcollege en IKC Padbroek komen eraan, Dommelsvoort en de snelfietsroute zijn in zicht en de WMO en jeugdzorg in Cuijk gaan goed. We hebben in zicht wat we kwijt zijn en hebben genoeg in kas om het beleid goed uit te voeren of om tegenvallers op te vangen."
En, niet geheel onbelangrijk, zo stelt Nielen: "De OZB stijgt met slechts twee procent, gelijk met de indexering. We hoeven de lasten voor burgers en ondernemers dus niet te verhogen. Dat is een streven van dit college en het stemt tevreden dat we daar aan kunnen voldoen."

Burgerparticipatie
Trots is Nielen ook op het feit dat Cuijk werk gaat maken van burgerparticipatie. "Daarvoor komt een eigen burgerbegroting." Nielen verwijst naar een project in de gemeente Leeuwarden, wat in zijn ogen een blauwdruk zou kunnen zijn voor Cuijk en omgeving. "In de buurt van Leeuwarden neemt een dorp het groenonderhoud voor zijn eigen rekening. Het geld dat daarmee vrijgespeeld wordt, kunnen zij voor andere doeleinden inzetten. In dit geval was dat een MFA. Maar behalve voor dorpen of wijken, kan dit ook een interessante optie zijn voor verenigingen om budget vrij te maken voor bepaalde projecten. Het staat hier nog in de kinderschoenen, maar we gaan er werk van maken en het is nu wachten op de eerste pilots. Maar ook de ronde tafelgesprekken waardoor inwoners meer inspraak hebben, zijn een vorm van burgerparticipatie die dit college graag ondersteunt."

Nieuw beleid
De gemeente Cuijk trekt in 2016 ruim 100.000 euro uit voor verdere vitalisering van de wijk Padbroek, nieuwe stroomkasten voor grote evenementen zoals de kermis en worden overlast gevende bomen aangepakt.
Meer berichten