VVD Mook tegen grondverkoop

  •   keer gelezen   Politiek
MOOK | De VVD-fractie in de gemeente Mook en Middelaar is fel gekant tegen de verkoop van gronden aan projectontwikkelaar Klop voor de bouw van verschillende zorg- en aanleunwoningen. "Dit is in tegenspraak met hun coalitieprogramma waarin ze de leefbaarheid en jongerenwoningen voorop zetten", aldus raadslid Daan Leseman van VVD Mook en Middelaar.

[image=302734]

"Het huidige college van GDP, GL en PvdA in Mook en Middelaar is voornemens strategische grond te verkopen aan projectontwikkelaar Klop, die het op zijn beurt wil volbouwen en verpachten aan de ZZG zorggroep", verduidelijkt Leseman. "De ZZG zorggroep gaat daar 24 24-uurszorgwoningen voor dementerenden en dertien aanleunwoningen in vestigen. Er zijn meerder redenen dat we daar als VVD op tegen zijn. Die staan in de flyer die bij winkelcentrum Komook zijn uitgedeeld en met De Maas Driehoek in Mook bezorgd gaan worden. Tevens wordt daar een alternatief (andere opzet en andere locatie) voor het geplande zorgcentrum geboden. Wim Voet, eigenaar van het Mookse winkelcentrum Komook, heeft het idee om op de lege plek aan de Groesbeekseweg zijn winkelcentrum neer te zetten, met studio's voor jongeren erbovenop. Hij zou de grond dan pachten van de gemeente. Dan wordt het twee in plaats van drie verdiepingen hoog en is het voor alle Mookenaren. Op de plek waar Komook nu is, zouden dan starterswoningen kunnen worden gebouwd."

'Laat je stem horen'
Leseman besluit: "Kortom, zo'n zorgcentrum op die plek voor geïmporteerde vergrijzing, waarbij je geen zeggenschap meer hebt over de verkochte grond, lijkt ons geen goed plan. Dat willen we dus voorkomen door Mookenaren op te roepen hun stem te laten horen tegen de verkoop van die grond."
Meer berichten