Zorgwoningen in St. Catharina's Gasthuis

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE | Het monumentale pand in de Brugstraat in Grave, beter bekend als 'Gemeenschapshuis Katrien', is verkocht. De heer Blijlevens namens St. Catharina's Gasthuis B.V. en burgemeester Lex Roolvink hebben gisteren de koopovereenkomst ondertekend. De heer Blijlevens wil het gebouw herbestemmen tot een pand met een woonbestemming voor zelfstandig wonenden met ‘permanente thuiszorg’. Het gaat daarbij om CIZ-geïndiceerde personen met een dementieproblematiek.

[image=315612]

Het 'St. Catharina's Gasthuis' – vernoemd naar de in de Middeleeuwen populaire heilige Catharina van Alexandrië – werd in 1291 gesticht door Heer Jan I van Cuyk. In het gasthuis werden zieken verpleegd en armen en behoeftigen ondersteund. In de jaren zeventig van de vorige eeuw verliest het gebouw zijn functie. Het pand wordt vanaf de tachtiger jaren onder de naam Katrien ingezet als gemeenschapshuis. Tal van inwoners van de gemeente hebben hun weg naar Katrien gevonden voor muziek- of dansles, voor toneelvoorstellingen en allerlei andere activiteiten van culturele en creatieve aard. Sinds enkele jaren zijn deze activiteiten overgegaan naar elders, meestal naar de nieuwe, multifunctionele accommodatie Catharinahof. Het ‘oude Katrien’ kwam daarmee in de verkoop.

[image=315611]

'Verheugd'
Burgemeester Lex Roolvink: "We zijn buitengewoon verheugd met de nieuwe bestemming. Niet alleen omdat daarmee een groep zorg-geïndiceerde burgers kan worden gehuisvest maar ook omdat hiermee belangrijk, monumentaal erfgoed blijft behouden. Bijzonder daarbij is dat de nieuwe functie als een voortzetting kan worden beschouwd van het doel waarvoor het St. Catharinagasthuis ooit door Jan I van Cuijk is opgericht. De hernieuwde bestemming van het pand past ook uitstekend in de filosofie van Grave als historisch centrum."
Meer berichten