Graafse oppositie weer naar raadsvergadering

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE | De gezamenlijke oppositie in de gemeenteraad van Grave - de fracties Verenigd Progressief Grave, Keerpunt 2010 en de fractie Eigenhuijsen - heeft besloten weer deel te nemen aan de beraadslagingen van de gemeenteraad van Grave.

[image=276900]

Op 29 september jl. besloot de gezamenlijke oppositie op te stappen omdat de coalitie van CDA, VVD, LPG en Trots Liberaal Land van Cuijk in Grave hen weigerde een interpellatiedebat te houden over het dossier-Wisseveld. Naar de mening van de gezamenlijke oppositie zijn er vraagtekens te zetten bij de uitleg van het college van Burgemeester en Wethouders over de nog te maken kosten inzake de infrastructuur van het Wisseveld. De coalitie wilde daarover niet debatteren, waarna de oppositiepartijen opstapten. "Het heeft de oppositie overigens zeer betreurd en bevreemd dat desondanks de raadsvergadering gewoon door is gegaan. In de raadsvergadering van 17 november 2015 komen de vragen van de oppositie inzake het dossier Wisseveld alsnog aan de orde", aldus de drie oppositiepartijen.

'Weer deelnemen'
Zij vervolgen: "VPGrave, Keerpunt 2010 en de fractie Eigenhuijsen in de gemeenteraad van Grave stellen het belang van de burgers van Grave voorop. De burgers van de gemeente hebben belang bij kritische raadsleden die de moed hebben om lastige vragen te stellen aan het college en daarbij, indachtig het dualisme, het partijbelang niet laten prevaleren boven het algemeen belang. Juist ook vanwege deze rol zullen wij, in het belang van onze burgers, weer deelnemen aan de beraadslagingen van de gemeenteraad."
Meer berichten