Grave: weinig ruimte voor nieuw beleid

  •   keer gelezen   Politiek
GRAVE | Weinig ruimte voor nieuw beleid, zoveel valt op bij de bestudering van de gemeentebegroting van Grave voor 2016. "Grave is op weg naar het structureel op orde krijgen van onze financiële situatie." Aan het woord is wethouder financiën Jeroen Joon (VVD) van de gemeente Grave.

Door Annelies Graafsma

[image=310489]

De Graafse gemeenteraadsleden geven op dinsdag 10 november vanaf 16.00 uur in het stadhuis hun reactie op deze begroting. Het is een begroting die ook vragen oproept: de ontwikkeling op het Visioterrein, bouwplannen Wisseveld, initiatieven 'Historische Grave', ontwikkeling Brede Scholen en vooral de zorg die bijna de helft van de gemeentebegroting omvat.

'Voldoende op orde'
In het voorwoord schrijft de wethouder dat de begroting 'voldoende op orde' is. Wat is voldoende? Joon: "De begroting is niet goed maar niet onvoldoende. De reserves zijn krap. Na jaren met tekorten en na de ingrepen in de afgelopen twee jaar kunnen we weer groeien". Geen verdere bezuinigingen dus? Joon:"De herijking van de bibliotheek en het subsidiebeleid is gaande evenals de inkrimping van het ambtenarenapparaat, verder niet."
In de motie 'Historisch Grave', ondertekend door alle fracties, is aan het college gevraagd een plan en een visie voor Grave te ontwikkelen. Hoe verhoudt deze motie zich tot de financiële inzet op de samenwerking met het Land van Cuijk in het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)? Joon: "RBT Land van Cuijk is een onderdeel van de strategische visie van Grave. We hebben een 'post' voor het RBT opgenomen. De dekking voor de eigen plannen is er nog niet, we kijken wat betreft acties naar de korte als naar de langere termijn. Binnenkort hebben we een bijeenkomst over Historisch Grave, maar we gaan er zeker mee aan de slag."

Zorg
Het grootste risico zit bij de zorg. De gemeente is er sinds 2015 verantwoordelijk. Joon: "We hebben van de rijksoverheid een zak geld gekregen, maar het is nog niet duidelijk of dit voldoende is. We proberen er samen met de 18 andere gemeenten in Noordoost Noord-Brabant uit te komen. We laten niemand in de kou staan. Om dit waar te maken hebben we een extra financiële voorziening getroffen".

Lastenstijging beperkt
Het goede nieuws? Joon: "De verbeterde financiële situatie heeft ertoe geleid dat wij voorstellen om de lastenstijging zoveel mogelijk te beperken. De rioolheffing wordt niet verhoogd, de leges voor rijbewijzen en paspoorten stijgen maar licht. En wat betreft de dienstverlening: in 2016 is de nieuwe website klaar, daarmee kunnen inwoners snel en gemakkelijk online hun zaken regelen. Die dienstverlening moest echt verbeterd worden. Die website helpt ook om Grave beter op de kaart te zetten."
Meer berichten