VVD Gennep wil onderzoek naar draagvlak opvang asielzoekers

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP | De VVD-fractie in de gemeente Gennep wil dat onderzoek komt naar het draagvlak onder de Genneper bevolking voor opvang van asielzoekers binnen de gemeentegrenzen. Volgens de liberalen is de gemeente Gennep inmiddels al in onderhandeling met COA over de opvang van vluchtelingen. "De maatschappelijke onrust in steeds meer gemeenten in het land toont aan dat wij in de gemeente Gennep een dergelijk besluit niet in het politieke achterkamertje mogen nemen maar vooraf open en transparant met onze inwoners in discussie moeten treden", aldus de VVD-fractie.

[image=316001]

Fractievoorzitter Janine van Hulsteijn en raadslid Holger Rodoe schrijven in een persbericht dat 'op initiatief van het College van burgemeester en wethouders de vijf fracties van SP, CDA, D66, Kern en PvdA hun akkoord hebben gegeven voor opvang van asielzoekers in de gemeente Gennep'. "De VVD Gennep heeft als enige partij twijfels geuit over het aantal personen, vragen gesteld over de mogelijke locatie en uiteindelijk besloten tegen opvang van asielzoekers te zijn. Inmiddels is het college in onderhandeling getreden met het COA en zijn er twee besloten vergaderingen over dit onderwerp met de fractievoorzitters geweest", aldus het duo. "Over wat er besproken is mogen de fractievoorzitters dus niets naar buiten brengen."

'Angsten en twijfels'
Zij vervolgen: "Angsten, twijfels en steunbetuigingen van de burgers moeten meewegen in elk politiek besluit dat zal worden genomen. Door de steun van de genoemde vijf partijen zijn er op dit moment 15 raadsleden die voor opvang zijn en twee raadsleden tegen. Deze samenstelling komt voort uit de verkiezingsuitslag van 2014. De opvang van vluchtelingen was echter geen thema bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het is wat de VVD Gennep betreft dus onduidelijk of de 15 raadsleden op dit moment het mandaat van de inwoners hebben om zonder burgerparticipatie een besluit te nemen in dit dossier. In veel gemeenten worden inwoners vaak ineens voor een voldongen feit gesteld, wordt er enkel een ‘informatieavond’ georganiseerd en hebben burgers geen enkele kans om hun mening te uiten. Dit veroorzaakt de nodige maatschappelijke onrust. Middels een schriftelijk verzoek eist de VVD Gennep dan ook van het College van burgemeester en wethouders een transparante communicatie naar onze burgers toe! Het is zaak dat de gemeente Gennep een einde maakt aan de achterkamertjespolitiek en gaat onderzoeken of er überhaupt voldoende draagvlak is bij de inwoners voor een asielzoekerscentrum. Daartoe moet er wat de VVD betreft een breed onderzoek komen, bijvoorbeeld middels een enquête zoals in de gemeente Stichtse Vecht nu plaatsvindt. Op basis van een dergelijk onderzoek moet er in een openbare raadsvergadering de komst van een asielzoekerscentrum en de randvoorwaarden worden gesproken alvorens het College besluiten neemt zonder maatschappelijk draagvlak."
Meer berichten