Mogelijk noodopvang asielzoekers in Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | De gemeente Cuijk gaat een stuk onbebouwde grond beschikbaar stellen voor de noodopvang van vluchtelingen. De gemeente wil hiermee 'een bijdrage leveren aan de menswaardige opvang van mensen in nood'. Om welke locatie het gaat, is nog niet bekend.

[image=316000]

De gemeente Cuijk is nu in afwachting van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) of zij gebruik wenst te maken van het aanbod. Bij een 'ja' van het COA zal de gemeenteraad van Cuijk zich uitspreken over het aanbod (locatie). In de aanloop naar een mogelijke raadsvergadering zal de gemeente ook in gesprek gaan met omwonenden.

'Geen mogelijkheden'
De gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert zien geen mogelijkheden om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. "Dit heeft het college besloten na een uitgebreide inventarisatie van de gemeentelijk eigendommen", aldus de gemeente Mill en Sint Hubert. "Uit onderzoek en inventarisatie is gebleken dat wij geen verdere mogelijkheden hebben", onderstreept de gemeente Grave, dat overigens al een asielzoekerscentrum (azc) kent. Op het terrein van de voormalige Generaal De Bons-kazerne in Velp wordt momenteel een nieuw azc gebouwd voor de opvang van 600 vluchtelingen. In de huidige naastgelegen oudbouw is plek voor 500 asielzoekers.

Statushouders[
Het onderzoek naar tijdelijke opvanglocaties in Cuijk, Grave en Mill staat los van de inventarisatie die door het Land van Cuijk (in samenwerking met Mooiland) gedaan wordt naar locaties waar (grote groepen) statushouders ondergebracht kunnen worden. Hiermee moet een snellere doorstroming van de huidige asielzoekerscentra in Nederland worden gerealiseerd. De groslijst met mogelijke locaties zal op korte termijn bestuurlijk besproken worden door de vijf gemeenten, die daarna naar buiten zullen treden met hun uitkomsten. 
De vijf gemeenten moeten in de loop van 2016 meer dan 225 vluchtelingen met een tijdelijke status (statushouders) opvangen.
Meer berichten