Vrienden aan de slag met het Schaartven

  •   keer gelezen   Politiek
OVERLOON | Vorige week meldde De Maas Driehoek al dat een vijftal vrienden uit Overloon voornemens is om het Schaartven in Overloon over te nemen van de gemeente Boxmeer en verder te ontwikkelen tot recreatiegebied. De vijf, allen eveneens ondernemer in het Boxmeerse kerkdorp, hebben zich inmiddels gemeld als mogelijke exploitant voor de zwemplas en omliggende gronden. "Onze brief ligt bij de gemeente", vertelt Thijs Hofmans. "Wij zien verschillende kansen voor het Schaartven."

[image=316063]

Het initiatief biedt de gemeente Boxmeer nieuwe kansen om voor het aflopen van de afspraken met de huidige exploitant (in voorjaar 2016) tot overeenkomst te komen met een nieuwe partij die het Schaartven wil ontwikkelen. "Wij hadden het er al vaker over gehad met z'n allen en nadat Leisurelands wegviel als partij om de boel over te nemen, hebben wij onze plannen geactualiseerd en vervolgens vorige week ingediend bij de gemeente", vervolgt 'woordvoerder' Thijs Hofmans van het Hof van Overloon, die samen met Paul Joosten en Hans Janssen van Outdoor Overloon, Thijs Hubers (Catering Hubers) en Joep Hubers (Loonbedrijf Hubers) het Schaartven wil gaan ontwikkelen. "Wij willen nu weten of het mogelijk is om de gronden over te nemen en willen bij groen licht van de gemeente onze visie verder uitwerken." Hij benadrukt dat de zwemplas gewoon toegankelijk blijft voor het publiek.

Drie pijlers
De plannen van het vijftal dragen het thema 'Lokaal verbindend, balans recreatie en natuur' en richten zich op drie pijlers: outdooractiviteiten, horeca en verblijfsrecreatie. "De verschillende sport- en spelactiviteiten die Outdoor Overloon nu biedt, willen we in de toekomst op het gebied rond het Schaartven gaan aanbieden. Daarnaast is de wens om een horecagelegenheid bij de zwemplas te realiseren, maar of dat uiteindelijk een bistro, paviljoen of iets anders wordt, dat is nog iets voor verdere uitwerking", legt Thijs uit. "Ons vakantiepark (Hof van Overloon, red.) ligt al bijna tegen het Schaartven aan en we zullen gaan kijken of we de verbinding tot stand kunnen brengen."

Holthesedijk
Waar de discussie zich bij het vorige initiatief toespitste op afsluiting van de Holthesedijk, zal dat dit keer geen problemen opleveren. "Want dat is namelijk niet aan de orde", verzekert Thijs. "De Holthesedijk vinden wij een belangrijke verbinding naar Holthees en erkennen dat het ook belangrijk is voor de leefbaarheid van dat dorp. Wij willen een breed draagvlak voor onze plannen creëren."

Milieustraat
Op de door de vijf ondernemers gelanceerde website Schaartven.nl schrijven zij dat ze 'de huidige milieustraat op termijn pas "schoon" toevoegen'. "Daarmee bedoelen wij dat het voor ons niet noodzakelijk is dat de milieustraat al direct gesloten en verplaatst moet worden, maar dat dit voor ons geen haast heeft. Wij willen kijken naar een oplossing voor de lange termijn."
Waar Leisurelands eerder meldde in totaal 70 tot 80 hectare te willen gaan ontwikkelen, kan Thijs nog niet zeggen om hoeveel kuub het in totaal gaat. Hij besluit: "Wij willen het gebied gaan doorontwikkelen en beide zijden van de Holthesedijk, maar hoeveel grond hiervoor nodig is, kan ik nu nog niet zeggen. Daarvoor bevinden de plannen zich nog teveel in de branstormfase."
Meer berichten