De Koning: 'Trek geen voorbarige conclusies'

  •   keer gelezen   Politiek
GENNEP | De landelijke discussie om de vluchtelingenstroom is de afgelopen week ook in Gennep losgebarsten. Nadat de fractie van de VVD de knuppel in het hoenderhok gooide over de openheid over de te volgen procedure, dienden de collega-partijen CDA, D66, KERN, PvdA en SP de liberalen van repliek. Burgemeester Peter de Koning reageerde en riep op geen voorbarige conclusies te trekken. "Wacht eerst af wat we in Gennep kunnen, voordat je een mening geeft."

"Goed geïnformeerd worden, dat is het uitgangspunt. Er gebeurt niets in achterkamertjes. En als die er al een was, heeft de VVD daar ook in gezeten", vervolgt De Koning.

[image=316176]

Statushouders
In de gemeente Gennep worden volgens de burgemeester geen asielzoekers gehuisvest. "Wij dienen dit jaar nog tien statushouders onderdak te bieden." Voor de eerste helft van volgend jaar is dat aantal bepaald op twintig. In samenwerking met wooncorporatie Destion wordt hen een woning aangeboden. "De gemeente Gennep heeft zelf geen woningen, Destion stelt daarom huizen beschikbaar en houdt de reguliere wachtlijsten in acht."

Oriënteren
Om voorbereid te zijn op een eventuele opdracht 'plotseling' tientallen vluchtelingen onderdak te bieden, oriënteert de gemeente Gennep zich. "Er komen diverse hulpaanbiedingen vanuit de samenleving. Maar we zijn in overleg met organisaties en eigenaren om te bekijken of zij ruimte kunnen en willen bieden, áls de vraag komt. Want die vraag komt, maar wanneer? We hebben hier overleg met alle zes de raadsfracties over gehad. Uit dat vertrouwelijke overleg zijn zaken uitgelekt. Dat betreur ik."
De burgemeester verzekert dat de raadsleden en burgers betrokken worden bij besluitvorming. De Koning pareert de bewering dat de gemeente in overleg is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). "Flauwekul, we krijgen informatie en niet meer niet!"
Meer berichten