SP Boxmeer wil meer inzicht in zorgafspraken

  •   keer gelezen   Politiek
BOXMEER | Het kwam woensdag tijdens de begrotingsbehandeling tot harde woorden tussen SP-fractievoorzitter Johan Koelman en het Boxmeerse gemeentebestuur. Middels 'een mondeling WOB-verzoek' deed hij een beroep op het college van B en W om raadsleden inzicht te geven in de afspraken die de achttien gemeenten hebben gemaakt met (jeugd)zorgaanbieders.

[image=264586]

"Als de gevraagde informatie uitblijft, komen we over vier weken met een ingebrekestelling", waarschuwde Koelman. "De gemeente bezigt mooie woorden over transparant beleid, maar net als bij Hansa worden we ook op dit vlak onvoldoende geïnformeerd."
Wethouder Willy Hendriks (LOF) gaf aan dat met de zeventien andere gemeenten in Noordoost-Brabant is afgesproken 'dat de afspraken met alle aanbieders en de bedragen die deze organisaties krijgen niet naar buiten worden gebracht'. "Ook om organisaties en cliënten in bescherming te nemen."

'Controlerende taak'
Onzin, vindt Koelman. "Wij willen de contracten kennen om te weten welke zorgafspraken zijn gemaakt", legt hij uit. "Het is ons niet sec om de bedragen te doen, maar willen weten wat de gemeenten hebben afgesproken wat er aangeboden wordt aan zorgbehoevende inwoners. Die afspraken moeten wij kennen, willen wij onze controlerende taak goed kunnen uitvoeren."
De kritiek van Koelman op het college staat niet op zich. Pas na herhaaldelijk vragen van raadsleden kwam de gemeente onlangs over de brug met documentatie over Hansa. "Omdat het daar ook fout is gegaan met de informatievoorziening, komen we nu met een mondeling WOB-verzoek. Ook dat is bindend!" Een WOB-verzoek wordt vaak door journalisten en burgers ingezet om informatie van de overheid te krijgen die in eerste instantie niet (publiekelijk) beschikbaar is. 

'Verrast mij'
Burgemeester Karel van Soest gaf als reactie op het verzoek van Koelman aan 'te willen waken dat in Boxmeer een beeld gaat ontstaan dat we hier geen transparant bestuur hebben'. "Het WOB-verzoek verrast mij. Laten we normaal met elkaar omgaan", stelt Van Soest. "Zonder al teveel bravoure."

Begroting aangenomen
De begroting van de gemeente Boxmeer werd gisteravond overigens unaniem aangenomen. Een voorstel van de VVD om de OZB niet te verhogen werd enkel gesteund door PK. De OZB gaat, in tegenstelling tot eerder werd voorgesteld, met één procent omhoog. "Dat komt overeen met de inflatie", stelde wethouder financiën Jeu Verstraaten (VDB/LO). Inwoners van Boxmeer merken hier per saldo weinig van, omdat de afvalstoffenheffing omlaag gaat.

Meer over de begrotingsbehandeling in Boxmeer in nieuwsblad De Maas Driehoek van dinsdag 10 november.
Meer berichten