Cuijkse raad unaniem achter opvang vluchtelingen

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | De gemeenteraad van Cuijk heeft vandaag haar unanieme steun uitgesproken voor de opvang van maximaal 400 vluchtelingen in de gemeente Cuijk. Een motie hiertoe is ingediend door alle raadsfracties.

De gemeenteraad van Cuijk is vanmiddag bij elkaar om de begroting voor 2016 te bespreken.
De motie roept het college van B en W op om de besprekingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op te starten en snel met een overeenkomst te komen voor een tijdelijke opvanglocatie op een 'stuk onbebouwde grond'.
'Restricties' die SP, ABC, CDA, VVD, D66, PLC en PvdA opleggen zijn een maximum van 400 vluchtelingen en een bepaalde tijd. Ook willen de fracties dat bewoners en omwonenden actief bij het proces worden betrokken.

[image=309865]
Meer berichten