Raad Cuijk stemt unaniem in met begroting

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | De gemeenteraad van Cuijk heeft gisteravond unaniem ingestemd met de begroting voor 2016. Zowel de oppositie- als coalitiepartijen pleitten voor meer sociale woningbouw. Kritiek was er op het ontbreken van een toekomstvisie op de krimp en de gevolgen voor de scholen alsook op de reservepositie. "We moeten niet te gemakkelijk uit de reserves putten", aldus fractievoorzitter Helma Pluk (ABC).

[image=316621]

De kritiek op de reservepositie staat niet op zich. Die is sinds 2010 van 19,2 tot negen miljoen euro gedaald. "Daarom pleiten wij ervoor dat alleen overschotten ingezet worden voor projecten, zoals de Centrumvisie, die mogelijk meerkosten met zich meebrengen", vult Pluk aan. D66 en CDA willen zelfs nog een stap verder gaan. "De ondergrens is in zicht", stelt CDA-fractieleider Joost Hendriks. "Laten we, als raad, in 2016 geen projecten meer financieel afdekken door een greep te doen uit de reserves", betoogt hij.
Hans Kerskes (D66) vraagt zich af hoe de gemeente zelf meer inkomsten kan genereren. "Moet de OZB eeuwig een heilig huisje blijven? Publiek/private samenwerking en andere vormen van cofinanciering, sponsors, grondprijzen, parkeerplaatsen, pachtgelden, et cetera. Er zijn vast nog meer mogelijkheden." D66 wil op korte termijn een brainstormbijeenkomst houden over dit onderwerp. Het idee wordt omarmd door wethouder financiën Jos Nielen (CDA), die toezegde het initiatief hiertoe te willen nemen.

Krimp en scholen
Meerdere partijen missen een toekomstvisie op de (regionale) krimp. Kerskes: "De getallen liggen er al jaren. Er gebeurt nog niets, maar we weten al meerdere jaren dat er een flink probleem aankomt." Behalve leefbaarheid heeft die krimp volgens de partijen ook negatieve gevolgen voor de scholen. "Huisvesting van de scholen is het pakkie an van de gemeente", zegt Silvia Derks (PvdA). "Scholen kunnen de krimp en de effecten daarvan niet meer ontkennen. Het college geeft aan voor de zomer 2016 met een notitie te komen. Staan daarin ook al concrete voorstellen voor échte maatregelen, of is het alleen maar een stand van zaken of weergave van de verwachte krimp?" Ook Henk Siroen van PLC bezigt dergelijke woorden: "Dit is één van de aspecten waarop een andere koers dient te worden gevaren. Ook voor het voortgezet onderwijs. Regionaal overleg is hier bitter noodzakelijk."
Wethouder Maarten Jilisen (VVD) geeft aan hierover in overleg te zijn met de schoolbesturen. "We willen als gemeente sturend bezig zijn en komen met een actieplan."

Sociale woningbouw
Oppositieleider Bregje van Lieshout van de SP mist in de begroting 'concrete plannen voor meer sociale huurhuizen'. "Zeker omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen en starters op de woningmarkt het toch al lastig hebben." Pluk vult aan: "In het woningbouwprogramma moet er ook meer aandacht komen voor goedkope koop- en sociale huurwoningen alsook voor zorgwoningen in de kleine kernen."
Siroen verduidelijkt: "Slechts één op de drie woningen die in Cuijk worden gebouwd, is een sociale huurwoning. De behoefte onder de bevolking is echter zo'n 50 procent."
Wethouder Rob Poel (PvdA) zegt 'er vol aan te trekken'. "Want ook ik wil meer sociale huur- en koopwoningen." Wethouder Gerard Stoffels (ABC) vult aan: "Op de plek waar nu het Merletcollege aan de Robijnlaan staat, komen woningen."
Meer berichten