Cuijkse raad 'met billen bloot' over Land van Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek
LAND VAN CUIJK | Er lijkt zich binnen de Cuijkse gemeenteraad een meerderheid af te tekenen om tot een bestuurlijke fusie in het Land van Cuijk te komen. "Vijf gemeenten die ieder hun eigen ding doen, is niet langer houdbaar", aldus Joost Hendriks (CDA).

[image=315196]

"Bij de raadsconferentie op woensdag 25 november moeten we het echt over de vorm gaan hebben", vervolgt Hendriks. "Gaan we samenwerken zoals in de Drechtsteden (lokaal waar lokaal kan, regionaal waar regionaal beter is, red.) of op een andere, innovatieve manier? Het Land van Cuijk als één speelveld is waar we het over moeten hebben. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij."
Samen met PvdA diende het CDA een 'met de billen bloot'-motie in. Silvia Derks van de sociaal-democraten vult aan: "Gaan we voor een bestuurlijke fusie, in welke vorm dan ook, om de voorwaarden te creëren voor een veerkrachtig bestuur dat is opgewassen tegen de regionale opgaven in het Land van Cuijk? Of niet?"

'Waarom bang zijn?'
Liesbeth van Heeswijk van de VVD is net zo stellig: "Waarom bang zijn voor het woordje herindeling? Waarom? Om iets van jezelf te verliezen? Er zijn al genoeg herindelingen op kleine schaal geweest. Het dorp ben jezelf. Het ligt aan jezelf als er niets overblijft van je dorp. Een andere optie is om te herindelen met andere gemeenten, elkaars talenten te gebruiken zodat je kunt doen wat er tegenwoordig van een slagvaardige gemeente verwacht wordt."
D66-fractieleider Hans Kerkes vertelt: "Wie vooruit kijkt, kan niet tot en andere conclusie komen dan één gemeente Land van Cuijk. In de andere vier gemeenten is het beeld verdeelder. Eind deze maand meten we de temperatuur van het badwater opnieuw."
Henk Siroen van PLC trapt wat meer op de rem. "Het jaar 2016 wordt een cruciaal jaar om de samenwerking verder body en inhoud te geven. Het belang van het betrekken van burgers hierin is essentieel."
VVD en D66 stemden mee met de 'Met de billen bloot'-motie van PvdA en CDA, die het college opdraagt om binnen twee jaar tot een besluit over bestuurlijke fusie te komen. ABC, SP en PLC waren tegen.
Meer berichten