Begroting Cuijk: fusies en amendementen

  •   keer gelezen   Politiek
CUIJK | Een motie die het college van B en W in Cuijk verplicht om binnen twee jaar tot een besluit te komen voor een bestuurlijke fusie met de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk, is één van de weinige moties die tijdens de begrotingsbehandeling op een raadsmeerderheid konden rekenen. 

[image=316623]

Een motie van CDA en PLC - om 'doelmatige verlichting' te plaatsen naast het fietspad langs de provinciale weg tussen Cuijk en Beers - werd aangenomen dankzij steun van D66 en SP. Enige restrictie is dat het budget voor de lantaarns, die geplaatst moeten worden, binnen de huidige begroting gevonden moet worden.

Herijking subsidiebeleid
Een andere motie die de goedkeuring van de raad nét niet kon wegdragen, was die over herijking van het subsidiebeleid. Volgens CDA, PLC, PvdA en D66 is het proces nu onduidelijk voor stichtingen en verenigingen. De motie stelt dat de gemeente eerst prioriteit moet geven aan de vraag 'wat wij willen subsidiëren in plaats van hoe'.

Tunneltje onder A73
De VVD trok een motie om het tunneltje onder de A73 tussen Cuijk en Vianen geschikt te maken voor autoverkeer in, maar VVD-fractievoorzitter Liesbeth van Heeswijk gaf aan dat de ondertunneling in de nabije toekomst apart geagendeerd zal worden.
Een motie van D66 om op het voormalige 'Jan Linders-terrein' in de Molenstraat een groene parkeervoorziening te realiseren, werd niet in stemming gebracht.

OZB-verhoging
ABC pleitte voor een OZB-verhoging à 1,57% (gelijk aan de macronorm, voorstel was twee procent). "Dat zorgt voor 12.000 euro minder inkomsten, maar gezien de gunstigere meerjarenbegroting zou het moeten kunnen", legt Pluk uit. Het amendement werd aangenomen na steun van CDA, PLC en PvdA.
Meer berichten