Mook gaat tijdelijk 24 statushouders en 100 asielzoekers opvangen

  •   keer gelezen   Politiek
MOOK | De gemeente Mook en Middelaar gaat tijdelijke huisvesting aan maximaal 24 statushouders aanbieden. Daarnaast verleent de gemeente onder strikte voorwaarden medewerking aan de tijdelijke opvang van maximaal 100 asielzoekers.

[image=314685]

Statushouders hebben een geldige vergunning om in Nederland te verblijven. Veel statushouders verblijven echter nog in een asielzoekerscentrum in afwachting van permanente huisvesting. De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van donderdag 5 november ingestemd met het tijdelijk huisvesten van maximaal 24 statushouders. Daarmee loopt de gemeente vooruit op de reguliere taakstelling om dit aantal personen permanent huisvesting te bieden.

Stappenplan
Burgemeester en wethouders hebben een plan gemaakt om de tijdelijke huisvesting stap voor stap te realiseren. Er worden dus niet ineens 24 personen gehuisvest maar dit gebeurt geleidelijk. Dat zijn bij voorkeur gezinnen, maar het kan ook om alleenstaanden gaan. De statushouders worden in aparte objecten gehuisvest, dus niet in reguliere huurwoningen. De tijdelijke huisvesting gaat daarom niet ten koste van het reguliere aanbod van sociale huurwoningen.

Asielzoekers
De gemeenteraad heeft ook besloten om mee te werken aan de opvang van maximaal 100 asielzoekers op een locatie nabij het Jachtslot, maar alleen onder strikte voorwaarden. Allereerst moet de veiligheid van de asielzoekers zijn gegarandeerd. De gebouwen moeten daarom in orde zijn en alle installaties (gas, water, elektra) worden vooraf getest. Verder moet ook de veiligheid in de omgeving zijn gewaarborgd. De exploitant moet over de vereiste vergunningen beschikken en die worden pas afgegeven als aan alle eisen is voldaan.
Deze aanvraagprocedure kost uiteraard tijd en ook het op orde maken van de gebouwen neemt tijd in beslag. De verwachting is dat dit enkele maanden tot een half jaar zal gaan duren.

Niet grootschalig
Het Rijk heeft aan alle provincies gevraagd om voor asielzoekers een grootschalige opvanglocatie (met een omvang van 2000 tot 2500 personen) aan te bieden. Burgemeester Gradisen heeft direct de provincie Limburg laten weten dat een dergelijke locatie binnen de gemeente Mook en Middelaar niet voorhanden is. "Bovendien heeft onze gemeente een gering aantal inwoners en een beperkt grondoppervlakte. Tevens is op korte afstand over de provinciegrens in de buurgemeente Heumen al het grootste centrum voor noodopvang van Nederland gerealiseerd. Daarnaast geeft onze gemeente, net als inmiddels de provincie Limburg, de voorkeur aan kleinschalige opvang, hetgeen ook beter past bij onze schaalgrootte", aldus een woordvoerster.

Vragen
Meer informatie over de opvang is te verkrijgen via Willem Donders, coördinator vluchtelingen, via tel. (024) 69 69 111 of per e-mail naar:
.
Meer berichten