De beoogde locatie voor noodopvang aan de Van Galenweg in Cuijk.
De beoogde locatie voor noodopvang aan de Van Galenweg in Cuijk.
Opvang vluchtelingen en statushouders

'Noodopvang vluchtelingen Cuijk aan Van Galenweg'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De beoogde locatie voor noodopvang van vluchtelingen in Cuijk is een braakliggend perceel aan de Van Galenweg in Cuijk. Dat bevestigen meerdere politieke bronnen tegenover nieuwsblad De Maas Driehoek. De gemeente Cuijk bevestigt noch ontkent de locatie. "Over de locatie waarop eventueel vluchtelingen worden opgevangen, worden nog geen mededelingen gedaan zolang de gemeente nog in gesprek is met het COA", aldus een gemeentelijke woordvoerder.

Het perceel aan de Van Galenweg, ingeklemd tussen industrieterrein De Beijerd en 't Riet en de snelweg A73, is door de gemeente Cuijk aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als locatie 'voor noodopvang voor bepaalde tijd'. De gemeente maakte 26 oktober jl. bekend bereid te zijn om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. De Cuijkse gemeenteraad sprak een paar weken later haar unanieme steun uit voor dit initiatief. Wel is als voorwaarde gesteld dat maximaal 400 vluchtelingen mogen worden opgevangen op de beoogde locatie. Sinds de bekendmaking hanteert de gemeente een 'radiostilte' over de beoogde locatie. "Leiden de gesprekken met COA tot enig resultaat dan zullen wij daarover eerst de omwonenden infomeren. Het COA heeft gereageerd (op het voorstel van de gemeente Cuijk, red.), maar er wordt nog overleg gevoerd. Op dit moment kunnen nog geen mededelingen worden gedaan over de inhoud daarvan", aldus een woordvoerder.

Protestmars
De gemeente bevestigt dat een aanvraag voor een protestmars op 9 januari 2016 is ontvangen, maar dat het college van B en W deze aanvraag nog niet heeft besproken. Ook zouden er nog geen klachten over de mogelijke komst van vluchtelingen zijn ingediend bij de gemeente.

Meer berichten