Jacques van Geest (VPGrave) over Land van Cuijk: 'In Boxmeer en Cuijk zijn ze het getreuzel zat.'
Jacques van Geest (VPGrave) over Land van Cuijk: 'In Boxmeer en Cuijk zijn ze het getreuzel zat.'
Samenwerking Land van Cuijk

Grave 'verrast' door wens voor één Land van Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | Veel gemeenteraadsleden in Grave geven aan verrast te zijn door het voornemen van de gemeenten Cuijk en Boxmeer aan te sturen op een snellere bestuurlijke fusie van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. "Ik heb hier met verbazing kennis van genomen", aldus burgemeester Lex Roolvink.

Door Annelies Graafsma

In nieuwsblad De Maas Driehoek vertelt hij vandaag dat hij niet gelukkig is met deze wending: "Hiermee wordt het proces doorkruist. Ik heb er voor gepleit ons als een betrouwbare partner te gedragen en het proces te doorlopen zoals door de vijf gemeenteraden is afgesproken. Dus in maart volgt pas onze standpuntbepaling."

Afspraken
De gemeenteraad van Boxmeer stemde onlangs in met een motie die het college van B en W opdraagt om met een uitvoeringsplan voor een gemeentelijke fusie te komen. Cuijk wil binnen twee jaar een bestuurlijk besluit. De andere drie raden moeten nog een standpunt bepalen. Formeel is de afspraak binnen het Land van Cuijk om hier drie maanden voor uit te trekken. In de volgende raadsconferentie, in maart 2016, kunnen dan conclusies worden getrokken: uiteenlopend van zelfstandig blijven tot herindeling. Jacques van Geest van VPGrave reageert als eerste op het nieuws van de partnergemeenten. Hij blijkt niet verrast: "In Boxmeer en Cuijk zijn ze het getreuzel zat. Ze willen duidelijkheid." Hij wil daarom op korte termijn in de gemeenteraad van gedachte wisselen. Hij hecht aan een gezamenlijk gesprek over het standpunt van Grave: "We willen tot een afgewogen standpunt komen over hoe nu verder, een datum plannen, bijvoorbeeld 1-4-2018 (verkiezingen, red), en dat er vervolgens gewerkt wordt aan samenvoeging." Rick Joosten van LPG is hevig teleurgesteld in Cuijk en Boxmeer. "We hebben met vijf partners andere afspraken gemaakt en zij wijken nu van deze afspraken af."
Roolvink: "De discussie over de inhoud en de vorm van samenwerking wordt mogelijkerwijs onder druk gezet nu twee gemeenteraden zich al hebben uitgesproken, de één stelliger dan de ander overigens. En dat is jammer als er gewerkt moet worden aan een gemeenschappelijk gevoel en doel." Van Geest: "Op woensdag 13 januari spreken we in de Graafse gemeenteraad over deze kwestie."

Meer berichten