De kaders voor exploitatie van het Schaartven in Overloon zijn bekend. (foto: De Maas Driehoek)
De kaders voor exploitatie van het Schaartven in Overloon zijn bekend. (foto: De Maas Driehoek)

Nieuwe exploitant mag entree heffen bij Schaartven, mits...

  •   keer gelezen   Politiek

OVERLOON | Een werkgroep van de Boxmeerse gemeenteraad heeft de kaders gepresenteerd voor de exploitatie van waterplas het Schaartven in Overloon en de verkoop van omliggende gebieden voor recreatieve doeleinden. Deze kaders voorzien in vier verschillende (ontwikkel)gebieden en mogelijke entreegelden. Afsluiting van de Holthesedijk voor auto's blijft onbespreekbaar.

Doel van de nieuwe kaders is de exploitatie van de waterplas, stranden, zonneweiden en parkeerplaats (gebied II) in handen te geven van een externe partij, die vooraf een businessplan dient te presenteren. Daarbij krijgt een exploitant óók de mogelijkheid om het gebied ten noorden van de Holthesedijk (I) en het bosgebied tussen de de waterplas, Oorlogsmuseum en Landal De Vers (III) over te nemen. Het gaat in totaal om tientallen hectare grond. Het gebied ten westen van de plas (IV) is in particuliere handen en bedoeld voor verblijfsrecreatie.

Entree plus investering
Nieuwe exploitanten mogen (voor de helft van de waterplas) entree heffen mits er investeringen worden gedaan in de kleed-, douche-, toilet- en speelvoorzieningen. Ook dient er aandacht te zijn voor natuurbeheer.
Aan de hand van deze kaders wordt het college van B en W verzocht om een aanbestedingsronde uit te schrijven. Voordat de werkgroep aan de slag ging met de kaders, meldden twee (lokale) initiatiefnemers zich al als mogelijke exploitant. Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd in de werkgroep, die stelt 'dat het essentieel is dat het gehele gebied een kwaliteitsimpuls krijgt'.

Streep gezet
In oktober werd door de raad een streep gezet door plannen van Leisurelands voor een grootschalige ontwikkeling van het Schaartven. SP, PK en VDB/LO hadden moeite met de afsluiting van de Holthesedijk die was opgenomen in die plannen. Ook in Holthees was veel weerstand tegen de plannen van Leisurelands.
Het contract met de huidige exploitant loopt in april 2014 af.

Meer berichten