ACM: Gemeente Cuijk moet kosten ligplaatsen doorberekenen.
ACM: Gemeente Cuijk moet kosten ligplaatsen doorberekenen.

'Gratis ligplaatsen Kraaijenberse Plassen oneerlijke concurrentie'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt vast dat de gemeente Cuijk oneerlijk concurreert door aan de Kraaijenbergse Plassen ligplaatsen voor boten gratis aan te bieden. Daarmee overtreedt de gemeente Cuijk volgens ACM de Wet Markt en Overheid. Als de gemeente de ligplaatsen aan de Kraaijenbergse Plassen wil blijven aanbieden, dan moeten alle kosten doorberekend worden. De gemeente is het daar niet mee eens maar komt komend voorjaar evengoed met een voorstel dat inhoudt dat overnachtingen bij die gratis ligplaatsen 'niet langer zijn toegestaan'.

Aan de noordkant van de Kraaijenbergse Plassen zijn 35 tot 70 ligplaatsen. Recreatieboten mogen daar maximaal zes nachten liggen. Een voormalige jachthaveneigenaar aan dezelfde recreatieplassen vindt dat de gemeente Cuijk oneerlijk concurreert door ligplaatsen gratis aan te bieden. ACM is het met hem eens en stelt dat het aanbieden van gratis ligplaatsen een economische activiteit is. ACM stelt vast dat het aanbieden van ligplaatsen aan de Kraaijenbergse plassen een economische activiteit is. Daarom moet de gemeente Cuijk de kosten gaan doorberekenen in tarieven. "Het aanbieden van de ligplaatsen is geen typische overheidstaak, zoals handhaving van de openbare orde en veiligheid. Uiteraard kan de gemeente Cuijk regels stellen voor het gebruik van de recreatieplassen. Dat betekent niet dat ze de ligplaatsen ook zelf daadwerkelijk moet aanbieden. Immers, ook ondernemers kunnen dat doen", aldus ACM.
Bestuurslid Anita Vegter van ACM verduidelijkt: "Er zijn aan dezelfde recreatieplassen ook particuliere jachthavens die ligplaatsen aanbieden. Deze jachthavens bieden weliswaar meer, zoals douches en WIFI, maar de kern is het aanbieden van ligplaatsen. Daarmee mag de overheid niet oneerlijk concurreren."

'Overnachtingen niet langer toegestaan'
De Gemeente Cuijk stelt zich op het standpunt 'dat geen sprake is van exploitatie van de gemeentelijke ligplaatsen. Volgens de gemeente is het aanbieden van gratis ligplaatsen zonder voorzieningen geen economische activiteit'. Toch komt de gemeente ACM en de voormalige jachthaveneigenaar tegemoet. "We komen in het voorjaar van 2016 met een voorstel voor de gemeenteraad dat inhoudt dat overnachtingen niet langer zijn toegestaan in de ligplaatsen in de Kraaijenbergse
Plassen (afgezien van de jachthaven-ligplaatsen en de ligplaatsen aan de campingsteiger). Toen de gedachtenvorming hieromtrent door ons was afgerond, kwam vervolgens het besluit van de ACM." 

Wet Markt en Overheid
De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Zo verplicht de Wet Markt en Overheid gemeenten om alle kosten voor het aanbieden van deze producten of diensten door te berekenen in de tarieven. Deze verplichting geldt niet als de gemeente heeft vastgesteld dat de economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang. Dan is de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing. Ondernemers aan deze recreatieplassen die schade lijden door het gratis aanbieden van ligplaatsen kunnen dit besluit van ACM gebruiken als ze een rechtszaak tegen de gemeente aanspannen.

Meer berichten