Samenwerking Land van Cuijk

Cuijkse raad wil met 'gremium' impasse Land van Cuijk doorbreken

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | De gemeenteraad van Cuijk wil middels een gremium van alle fractievoorzitters in het Land van Cuijk de ontstane impasse in de regionale samenwerking doorbreken. Een motie met die strekking werd gisteravond in ruime meerderheid aangenomen. "Zodat we de verwachtingen ten aanzien van de verkenning met elkaar bespreekbaar maken en kunnen vaststellen", aldus Silvia Derks (PvdA).

De motie vond haar meerderheid (14 tegen 4) bij CDA, D66, Algemeen Belang Cuijk (ABC), SP en PvdA. "Na twaalf jaar discussie wordt het tijd dat we eindelijk stappen nemen. Uiteraard moeten we rekening houden met de gevoeligheden, maar dat zal ook van de andere kant moeten gebeuren", benadrukte Hans Kerskes van D66. Hij noemt de 'bemoeienis van de provincie logisch'. "Want een nieuwe impasse dreigt." De uitspraken in de media van gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) dat de provincie 'een verkenning verlangt van alle mogelijke scenario's, inclusief gemeentelijke fusie', noemt Derks 'een steuntje in de rug, niet een mes op de keel'. Helma Pluk van ABC refereert aan een brief van de VNG uit 2013, waarin staat 'dat provincies niet zelf met impulsen tot herindeling moeten komen'. "Wij zijn tegenstander van een fusie, maar willen het wel meenemen in de verkenning naar de best mogelijke samenwerkingsvorm." Pluk pleit tevens voor een onafhankelijke procesbegeleider. "Dus niet iemand van de provincie."
Het voorstel, dat namens de Cuijkse raad naar de collega-raadsleden in Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer gestuurd zal worden, behelst een samenkomst (gremium) van de fractievoorzitters van het Land van Cuijk om inhoud, proces en verwachtingen uit te spreken 'zodat gebouwd kan worden aan een gezamenlijke doelstelling voor de verkenning'. Bregje van Lieshout (SP): "Het is erg belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan."

'Niet ver genoeg'
VVD en PLC stemden tegen de motie. Volgens de liberalen gaat het voorstel ('een op zich te waarderen zet') niet ver genoeg. "Het voelt alsof een groep toneelspelers zelf gevraagd wordt om een stuk te schrijven, zonder regisseur. Dan krijg je een toneelstuk dat nergens op lijkt", weet Liesbeth van Heeswijk (VVD). "De samenwerking vraagt om een goede regisseur. Als je samenwoont, kun je net zo goed trouwen. Ik wil iedereen oproepen om op zijn of haar doel af te gaan, want die herindeling komt er toch wél. Linksom of rechtsom."
Henk Siroen van PLC wil dat de regie vooralsnog bij het regieteam blijft. CDA-fractievoorzitter Joost Hendriks, initiatiefnemer van de motie, benadrukt: "Maar het regieteam gaat over de regie. Wij willen juist dat zij sturing geven aan het gremium, dat ons inziens bij uitstek is geschikt om de volgende stap te maken om aan een verkenning te beginnen. Bij een gremium is voor iedereen plek en ruimte voor ieders mening en kunnen we de vorm van de samenwerking in de breedst mogelijke zin bespreken. Het moet geen standpuntendiscussie worden."
De Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar zei tot slot 'dat een gremium wellicht een goede stap is om de boel weer vlot te trekken'.

Meer berichten