Conflict over sloop peuterette in Holthees houdt de gemoederen flink bezig.
Conflict over sloop peuterette in Holthees houdt de gemoederen flink bezig.

Politiek unaniem achter Van Soest: 'Wijze van actievoeren past Holthees niet'

  •   keer gelezen   Politiek

HOLTHEES | De fractievoorzitters van de gemeente Boxmeer hebben zich afgelopen donderdag laten informeren over de huidige gang van zaken in Holthees. De dorpsraad Smakt-Holthees heeft een verschil van mening met het college over de sloop van de inmiddels leegstaande voormalige Peuterette in het dorp. In Holthees is dit verschil van inzicht kracht bijgezet met een negatieve publiciteitscampagne en een blokkade van de werkzaamheden met auto's.

De fractievoorzitters zijn benaderd en hebben zich inmiddels nader hierover inhoudelijk laten informeren. Zij staan achter het collegebesluit. De sloop van het gebouw moet zo spoedig mogelijk kunnen worden hervat. "De negatieve sfeer en het persoonlijk trachten te beschadigen van gemeentebestuurders is hen in het verkeerde keelgat geschoten. Zij nemen uitdrukkelijk afstand van deze wijze van actievoeren, die een dorpsgemeenschap als Holthees niet past", aldus een woordvoerder van de gemeente Boxmeer. "Daar waar het college heeft aangeboden de communicatie over dit onderwerp open te willen houden wordt dit door de dorpsraad uit de weg gegaan en de aandacht juist verlegd naar een negatieve campagne. Dat gaat de fractievoorzitters te ver en zij nemen daar unaniem uitdrukkelijk afstand van."

Meer berichten