Cleanergy in Wanroij zorgt voor een groot deel van de energieneutrale ambitie van de gemeente Sint Anthonis. (foto: Kees de Bruijn)
Cleanergy in Wanroij zorgt voor een groot deel van de energieneutrale ambitie van de gemeente Sint Anthonis. (foto: Kees de Bruijn)

Sint Anthonis is over vier jaar geen energieneutrale gemeente

  •   keer gelezen   Politiek

SINT ANTHONIS | In het coalitieprogramma 2014-2018 staat dat de gemeente Sint Anthonis ernaar streeft in 2020 een 'energieneutrale gemeente' te zijn. Die ambitie wordt niet gehaald. Nu wordt 2040 als reëel gezien.

Door Kees de Bruijn

Energieneutraal wil zeggen dat er evenveel energie wordt opgewekt en bespaard dan er gebruikt wordt. "Onze ambitie om als gemeente uiterlijk in het jaar 2020 energieneutraal te zijn is niet realistisch", stelt wethouder Voncken. "Het gaat ons gewoon niet lukken. De ambitie wordt bijgesteld, niet het doel. En natuurlijk blijven wij als gemeente wel het goede voorbeeld geven."
B en W van Sint Anthonis stellen aan de gemeenteraad voor om alleen dat te doen wat haalbaar is. Als concrete onderwerpen worden genoemd het verlagen van de grondprijs als daarop een energiearm huis gebouwd wordt en het extra stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen.
De wethouder is trots op het goede resultaat op de duurzaamheidsindex toe nu toe. De gemeente is namelijk al voor 44% energieneutraal, terwijl het landelijk gemiddelde de 5% niet haalt. Dit hoge percentage in gemeente Sint Anthonis wordt vrijwel volledig toegeschreven aan de biovergistingsinstallaties in Wanroij. Zij leveren hernieuwbare energie in de vorm van stroom. Maar met name de Brabantse Milieufederatie betwist de duurzaamheid van vergisters, omdat die ook verantwoordelijk zijn voor het uitputten van agrarische grond.
Vraag is of de energieneutrale ambitie naar boven bijgesteld wordt als een geplande uitbreiding van biovergister Cleanergy doorgaat of juist naar beneden wordt bijgesteld als MACE in Landhorst wel doorgaat.

Meer berichten