Jos Nielen: 'Geen heilige huisjes vooraf bij bezuinigingsoperatie.' (archieffoto: DianaTrouwreportage.nl)
Jos Nielen: 'Geen heilige huisjes vooraf bij bezuinigingsoperatie.' (archieffoto: DianaTrouwreportage.nl)

'De Lijst' als leidraad voor Cuijkse bezuinigingsoperatie

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Wethouder financiën Jos Nielen gaat de bezuinigingsoperatie die de gemeente Cuijk voor 2017 wacht met open vizier in. "Er zijn wat ons betreft vooraf geen heilige huisjes of breekpunten", onderstreept Nielen (CDA), die begin juli bij de behandeling van de Kadernota van de gemeenteraad een richting mee hoopt te krijgen om de begroting weer structureel sluitend te krijgen.

Wie de Kadernota tegen het licht houdt, valt op dat in bijna elk uitvoeringsprogramma meerdere negatieve financiële afwijkingen terug te vinden zijn. "Dat zijn bijstellingen die we normaliter gemakkelijk kunnen opvangen en ook niet de redenen vormen waarom we nu moeten bezuinigen", legt Nielen uit. "Dat komt toch echt door de drie grote tegenvallers (rentetoerekening grondbedrijf, cao ambtenaren, herverdeling gemeentefonds voor opvang asielzoekers)." Die tegenvallers zorgen voor een tekort van negen ton in 2017 en zes tot negen ton per jaar in de jaren erna.

'De Lijst'
De gemeenteraad buigt zich op 11 juli over de Kadernota (document waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven). "We gaan alle budgetten tegen het licht houden en het college heeft deze week besloten om een lijst te laten maken van alle mogelijke bezuinigingen", vertelt Nielen.
'De Lijst' zal meer maatregelen bevatten dan noodzakelijk zijn. "Zodat er keuzes gemaakt kunnen worden. Ook in 2014 hebben we het op die manier gedaan." Nielen benadrukt dat hij de raad vooraf geen beperkingen wil opleggen. "Bij de behandeling van de Kadernota gaat het om de hoofdlijnen en bij de behandeling van de begroting volgt de uitvoering. We hopen dat alle raadsfracties zich bereid tonen om alles bespreekbaar te maken."

Reëel uitvoerbaar
Daarom wil Nielen ook nog niet voorsorteren op 'De Lijst'. "Natuurlijk zullen we kritisch kijken of voorstellen reëel uitvoerbaar zijn." Hij noemt 'puur als voorbeeld' het groen- en wegonderhoud. "Cijfermatig is daar ongetwijfeld iets te halen, maar de vraag is of het wenselijk is om het onderhoudsniveau van wegen en groen verder te verlagen. Dan hebben we over vijf jaar overal kapotte wegen en overhangende planten en bomen. Maar laat duidelijk zijn we het niet gaan redden door de subsidie voor de klaverjasvereniging te schrappen."
Nielen wenst wel te laten weten dat door het schrappen van bijvoorbeeld de centrumplannen 'je niet ineens uit de zorgen bent'. "Want die komen voor rekening van onze kapitaallasten. Je wint daarmee hooguit één of anderhalve ton per jaar."
En een greep uit de algehele reserves is evenmin een optie. "Dat kun je alleen doen voor eenmalige tegenvallers. De begroting moet structureel sluitend zijn."

OZB-verhoging?
De bezuinigingsoperatie, de tweede in de huidige coalitieperiode, moet worden uitgevoerd tegen achtergrond van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Nielen weet dat een eventuele OZB-verhoging om de begroting sluitend te krijgen, invloed kan hebben op stemgedrag. "Cuijk behoort nog altijd tot de 20 goedkoopste gemeenten van het land en een lastenverzwaring heeft niet de voorkeur."

Meer berichten