De gemeenteraad van Sint Anthonis buigt zich op donderdag 7 juli over de Kadernota en voorjaarsnota.
De gemeenteraad van Sint Anthonis buigt zich op donderdag 7 juli over de Kadernota en voorjaarsnota.

Sint Anthonis 'heeft huishoudboekje op orde'

  •   keer gelezen   Politiek

SINT ANTHONIS | Donderdag worden in de gemeenteraad van Sint Anthonis de cijfers over 2015 en de Voorjaarsnota 2016 besproken. Uit deze stukken blijkt dat Sint Anthonis in financieel opzicht een gezonde gemeente is. Er is zelfs ruimte om iets terug te doen voor de inwoners: de rioolbelasting is met ingang van 2016 met 50 euro per jaar verlaagd en er ligt nu een voorstel om 3,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor incidentele projecten die de lokale leefgemeenschap een positieve impuls geven.

Burgemeester Marleen Sijbers is trots op het resultaat dat de gemeente heeft bereikt. "Uit de cijfers blijkt dat we ons huishoudboekje uitstekend op orde hebben. Zo goed zelfs, dat we nu een aantal meevallers hebben kunnen noteren. Dat komt aan de ene kant doordat we onder de streep minder hebben uitgegeven dan gepland, en aan de andere kant doordat er geld beschikbaar is gekomen uit beheerplannen. Dat we hierdoor iets kunnen teruggeven aan onze inwoners is natuurlijk een bijzonder prettige boodschap."
Eén van de besparingen heeft te maken met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Sint Anthonis heeft daar minder aan hoeven uitgeven dan vooraf begroot. Wethouder Roos Aben legt uit hoe dit kan: "Vanuit de Rijksoverheid hebben gemeenten de opdracht gekregen een heel aantal taken over te nemen, met daarbij een forse korting op het budget. Als gemeenten konden we moeilijk inschatten hoe dat zou uitpakken. Bovendien is niet elk jaar hetzelfde bedrag nodig, want de behoefte aan ondersteuning is niet ieder jaar gelijk. Zo weten we nu al dat we in 2016 meer moeten uitgeven dan een jaar eerder. Daarom reserveren we het grootste gedeelte van het budget specifiek voor de WMO, zodat het ook echt wordt uitgegeven waar het voor bedoeld is."

Incidentele projecten
Het bedrag van 3,1 miljoen dat aan incidentele projecten kan worden besteed, is vrijgevallen doordat voor een aantal beheerplannen minder geld nodig blijkt te zijn. Dit komt door aanpassingen in de uitgangspunten van de beheersplannen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van B en W vervolgens gezocht naar manieren om deze gelden ten gunste te laten komen van de gemeenschap. De motie met deze voorstellen is unaniem aangenomen.

Lees meer in nieuwsblad De Maas Driehoek.

Meer berichten