Jeroen Joon. (archieffoto: Diana Derks)
Jeroen Joon. (archieffoto: Diana Derks)

Joon: 'We willen Gravenaren meenemen in onze plannen'

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | 'Het gaat goed met Grave'; het is de eerste zin van de Kadernota 2017 waarop de Graafse begroting voor volgend jaar wordt gebaseerd. Reden om in te gaan op het aanbod van VVD-wethouder Jeroen Joon hem te interviewen. "De reserves nemen weer toe", aldus Joon.

Door Annelies Graafsma

Wapent Grave zich tegen de mogelijke verregaande samenwerking in het Land van Cuijk met zinnen zoals 'het gaat ons goed'? Welke risico's hangen Grave boven het hoofd? Wat gebeurt er als de scheepswerf gelijk krijgt?Wethouder Joon beantwoordt de vele vragen zelfverzekerd. Hij mijdt de risico's en legt de nadruk op de kansen en de behaalde resultaten. "We zijn halverwege de rit. Financieel hebben we een mooi resultaat, de reserves nemen weer toe. We hebben het Visio-terrein aangekocht voor de toekomst. We tonen lef en daadkracht in voor ons en voor inwoners moeilijke dossiers, zoals bouwen op Wisseveld en' snippergroen'. De transitie in de zorg is goed verlopen. We kiezen voor Historisch Grave; we zijn op allerlei terreinen actief en het lijkt te gaan lukken. Aan de Lovendaelsingel zie je al de contouren van de vestingwerken. Alle collegeleden maken keuzes met in hun achterhoofd: werken aan de vesting. Eind 2017 willen we het resultaat van deze inspanningen beoordelen."

Meedoen
Een ander onderwerp is de burgerparticipatie, meedoen ... Meerdere keren wordt in het rapport verwoord dat de doelstelling is om burgers 'zoveel als mogelijk te betrekken bij de planvorming en bij de uitvoering daarvan'. In Grave wordt deze inzet niet altijd ervaren. Joon: "Het blijft altijd een afweging wanneer we inspraak faciliteren, soms in de conceptplan-fase, soms later. Soms moeten we eerst zelf de kaders duidelijk hebben. We hebben de intentie om open te communiceren, zijn terughoudend om in beslotenheid zaken te regelen. We willen extra investeren in de communicatie met de burgers. Deze week heb ik een bijeenkomst over de Brede School Oost op het Visioterrein. Ik wil werkgroepen maken. Ook bij 'Historisch Grave' hebben we een Raad van Inspiratie ingesteld. We proberen inwoners mee te nemen in plannen en uitwerkingen. Natuurlijk is niet iedereen het met alles eens. Via digitale panels kunnen inwoners reageren. Veel mensen doen hier aan mee. We tonen betrokkenheid en zijn aanwezig zijn bij festiviteiten."
Citaat uit de kadernota: 'We stimuleren het ondernemersklimaat door in te zetten op de samenwerking met ondernemers en upgrading van de bedrijventerreinen.' Joon vertelt: "Er komt een Ondernemersloket in Grave waar huidige en nieuwe ondernemers terecht kunnen met vragen over vestiging of vergunningen. Samen met Graveon (ondernemersvereniging) en het Centrummanagement wordt een structureel economisch jaarprogramma opgezet. We moeten het samen doen om alle kansen voor de stad en de omgeving te pakken. De ondernemers zijn belangrijk voor recreatie en toerisme en andersom; bereikbaarheid, leefbaarheid en regio-ontwikkeling zijn belangrijk voor het aantrekkelijk wonen."

Scheepswerf
Joon zegt tot slot: "Of de scheepswerf gaat winnen? Het is aan de rechter, ik kan er geen rekening mee houden en niemand kan het mij vertellen. We denken allebei dat we het bij het rechte eind hebben."

Meer berichten