De gemeenteraad van Cuijk sprak maandag over de Kadernota 2017. (foto: Diana Derks)
De gemeenteraad van Cuijk sprak maandag over de Kadernota 2017. (foto: Diana Derks)

Kadernota Cuijk: 'Geen Sinterklaas spelen met geld van anderen'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Het Cuijkse college van B en W heeft vanavond van de gemeenteraad weinig beperkingen opgelegd gekregen in haar zoektocht om structureel tonnen te bezuinigen. "Bij de begroting 2017 moet het mogelijk zijn om pijnlijke maatregelen te nemen", aldus CDA-fractieleider Joost Hendriks.

De oppositie (SP, D66 en PLC) toonde zich zeer kritisch over de Kadernota. "De coalitie speelt met vuur", vond D66-raadslid Arthur Baudet. "Wij missen vooruitgang in genomen besluiten; gronden worden niet verkocht." De drie partijen kwamen met een afgewezen motie die financiële verplichtingen van meer dan 25.000 euro on hold zet totdat de begroting (in november 2016) is vastgesteld.

'Ambities bijstellen'
Het ongenoegen over de op handen zijnde bezuinigingsoperatie bleek groot. Bregje van Lieshout wilde weten 'waar het college de controle is kwijtgeraakt'. "Het college struikelt nu over de te grote broek die is afgezakt", aldus de SP-fractievoorzitster.
"Wellicht moeten we onze ambities bijstellen", zei Liesbeth van Heeswijk van de VVD. Daarmee doelde ze vooral op het centrumplan. "We mogen geen Sinterklaas spelen met het geld van anderen." Ook ABC, CDA en SP willen dat plan nogmaals tegen het licht houden. Helma Pluk (ABC): "We moeten de optie openhouden om het centrumplan aan te passen aan de beschikbare middelen." Oftewel het schrappen van de 1,7 miljoen euro extra, die eerder dit jaar uitgetrokken werd voor herinrichting van het centrum. Wethouder financiën Jos Nielen (CDA) benadrukte dat bij de raadsbehandeling van het centrumplan in april 'de uitwerking van de tegenvallers nog niet bekend was'. "Maar zelfs als we het centrumplan helemaal zouden schrappen, moeten we nog altijd tonnen bezuinigen."
Eenduidig kritisch waren de partijen over de toeristenbelasting (100.000 euro) waar de gemeente in de toekomst op rekent. Hendriks (CDA): "Laten we eerst maar eens Dommelsvoort en het Aqua Hotel realiseren."

Afscheid
Tijdens de raadsvergadering werd afscheid genomen van raadslid Silvia Derks, die sinds 2006 namens de PvdA zitting had in de Cuijkse raad. Ook werd stilgestaan bij het overlijden van ereburger Geer Hendriks.

Meer berichten