Externe procesbegeleider voor verkenning toekomst Land van Cuijk.
Externe procesbegeleider voor verkenning toekomst Land van Cuijk.
Samenwerking Land van Cuijk

Externe procesbegeleider voor verkenning toekomst Land van Cuijk

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | Het Regieteam raden Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant stellen een externe procesbegeleider aan om het regieteam bij te staan een brede verkenning uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van Land van Cuijk. Bij die verkenning kijkt het regieteam naar alle mogelijke scenario's, zoals zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve vormen van samenwerking in de regio.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings: "De vijf gemeenten hebben een lastig proces achter de rug om tot een gezamenlijke verkenning van de bestuurlijke toekomst te komen. Alle gemeenteraden hebben nu ingestemd met een brede verkenning, inclusief bestuurlijke fusie. Dat vind ik een moedig besluit. Het is belangrijk om op deze basis voort te bouwen."
De voorzitter van het regieteam, Henk Siroen, is blij met de eensgezindheid die de raden ten toon hebben gespreid. "Met 12 projecten in de startblokken wordt nu hard gewerkt aan voor het Land van Cuijk belangrijke thema's. Het regieteam heeft een ruim mandaat van de raden gekregen om de bestuurlijke verkenning te laten uitvoeren en zal laten blijken dat voortvarend te kunnen oppakken."

Meer berichten