Bij extreem weer loopt de tunnelbak aan de Beersebaan onder water. (foto: SK-Media)
Bij extreem weer loopt de tunnelbak aan de Beersebaan onder water. (foto: SK-Media)

Cuijk 'verdedigt' investering in signaleringsborden aan Beersebaan

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De gemeente Cuijk verdedigt haar besluit om te investeren in twee waarschuwingsborden bij de tunnel aan de Beersebaan. Deze signaleringsborden moeten automobilisten waarschuwen als de tunnelbak onder het spoorviaduct onder water loopt, zoals eind mei gebeurde na kortstondig noodweer. "Door het toepassen van verlichte, knipperende signaleringsborden wordt de bestuurder ook bij slecht weer extra geattendeerd op overlast", aldus het Cuijkse college van B en W.

"Om invulling te geven aan de zorgplicht om mensen te informeren over het gevaar zou een algemeen waarschuwingsbord voldoende zijn. Echter, het is bij een regenbui moeilijk in te schatten of er water in de tunnel staat. Het aanbrengen van permanente waarschuwingsborden zal er toe leiden dat, wanneer de waarschuwing echt noodzakelijk is, deze over het hoofd worden gezien, dan wel genegeerd worden. Immers, iets wat je dagelijks ziet daar word je als het ware 'blind' voor. Het effect wat je echt wil bereiken, het niet inrijden in de tunnel wanneer er water in staat, wordt daarmee niet bereikt", schrijven Burgemeester en Wethouders als antwoord op schriftelijke vragen van VVD en PLC. Beide partijen toonden zich kritisch over de investering (van meer dan 20.000 euro) 'in tijden van bezuinigingen'. Het gemeentebestuur verdedigt zijn besluit door te stellen 'dat het weet dat er extreem water in de tunnel kan staan'. "Bij veel water in de tunnel kan schade ontstaan. Omdat de gemeente dit weet is de gemeente verplicht (zorgplicht) om de burger hierover te informeren. De jaarlijkse kapitaalslasten bedragen 1.500 tot 1.600 euro per jaar. De overlast en schade die hiermee kunnen worden voorkomen is echter groter. Daarnaast neemt de kans op zware buien door de klimaatontwikkeling toe. Hierdoor nemen ook de potentiële schade en overlast toe."

Verlichte borden
Volgens B en W bieden verlichte (knipperende) waarschuwingsborden meer soelaas dan permanente borden. "Hevige regenval gaat gepaard met slecht zicht. Hierdoor worden juist de permanente waarschuwingsborden over het hoofd gezien."
De gemeente Cuijk laat aanvullend weten dat onderzocht wordt om een combinatie te maken met digitale aankondigingen van evenementen en reclame-uitingen. Ook worden door burgers aangedragen alternatieven eerst onderzocht voordat wordt overgegaan tot de aanschaf van de verlichte waarschuwingsborden.

Meer berichten