Cuijk bevestigt: tekort op begroting 2017 nog maar drie ton.
Cuijk bevestigt: tekort op begroting 2017 nog maar drie ton.

Cuijk bevestigt: tekort op begroting 2017 nog maar drie ton

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Het financieel tekort op de begroting voor 2017 van de gemeente Cuijk is 315.804 euro. Dat bevestigt de gemeente Cuijk. Afgelopen woensdag kwam de raad bij elkaar om te praten over bezuinigingsvoorstellen. Zoals nieuwsblad De Maas Driehoek dinsdag al bekendmaakte, zijn lastenverzwaringen voor inwoners of bedrijven van de baan. Wel gaat aanzienlijk bezuinigd worden op de bibliotheek.

Een gewijzigde financiering van het Regionaal Bedrijventerrein Laarakker in Haps en verhoging van de toeristenbelasting moet tot extra inkomsten leiden. Verder zijn bij diverse posten de overschotten tussen begroting en jaarrekening afgeraamd en aanbestedingsvoordelen -zoals bij 'grasmaaien openbare terreinen'- verwerkt in de begroting.
Nieuwe bezuinigingen die worden voorgesteld aan de raad op 7 november zijn de verlaging van de huursom voor de brandweerkazerne in Mill en het verlagen van de monumentensubsidie (5.000 euro per jaar). Ook wil het Cuijkse college van B en W besparen door het 'afschalen' van de bibliotheek in Cuijk (12.100 euro in 2017 en 41.400 euro in de jaren die hierop volgen).

Geen lastenverzwaringen
Wethouder financiën Jos Nielen (CDA) legt uit: "Het college constateert dat de Kadernota nog een somber financieel perspectief liet zien. We hadden een tekort en bezuinigingen waren noodzakelijk. We zijn erin geslaagd om met voorstellen te komen waardoor we een begroting kunnen aanbieden die meerjarig sluitend is, zonder lastenverzwaringen voor inwoners en bedrijven."

Positief meerjarig perspectief
Als de voorstellen van het college worden overgenomen door de raad op 7 november dan betekent dit dat er in 2017 een tekort is van 315.804 euro, maar voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een positief resultaat van respectievelijk 39.196 euro, 461.113 euro en 421.728 euro.

Meer berichten