Trekt gemeenteraad van Grave stekker uit samenwerking met BiblioPlus?
Trekt gemeenteraad van Grave stekker uit samenwerking met BiblioPlus?

Trekt gemeenteraad Grave stekker uit bibliotheek?

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | Terwijl de gemeenteraad van Grave nauwelijks bekomen is van een hectische discussie over 'bestuurskrachtonderzoek Grave', staat vanavond (dinsdag) een nieuw samenwerkingsthema op de agenda: gaat de gemeente per 1 januari 2018 uittreden uit de samenwerkingsovereenkomst BiblioPlus?

Door Annelies Graafsma

De openbare bibliotheek, gehuisvest in het centrum van Grave, is een onderwerp dat burgers direct raakt. In het kort; op dit moment is er een bibliotheek die voldoet aan de eisen van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Enkele jaren geleden vonden de eerste veranderingen plaats. Zo werd de jeugdbibliotheek ondergebracht bij de basisscholen en in Gassel kwam een buurtbibliotheek. De centrale bibliotheek ging destijds in afgeslankte vorm, zonder jeugdboeken, verder. Bibliotheekmedewerkers zijn nog wel actief op de achtergrond, maar ondertussen op de 'werkvloer' vervangen door betrokken vrijwilligers. In 2015 besloten de Graafse raadsleden tot een taakstellende bezuiniging op het bibliotheekwerk van ongeveer 200.000 euro. Volgens B en W is het budget nu ontoereikend om de huidige dienstverlening voort te zetten.

Stoppen met bieb
In het raadsvoorstel dat vanavond aan bod komt tijdens de raadscommissie IB, wordt voorgesteld de samenwerking met BiblioPlus op te zeggen en alternatieven met Graeft Voort. Momenteel zijn boeken nog uit het hele land te bestellen en af te halen in de bibliotheek in het centrum van Grave. Dit laatste kan niet meer als het advies van het college wordt opgevolgd, want de Graafse bibliotheek zal dan niet meer aan de wettelijke eisen voldoen. Er blijft een leeszaal in Graven en buurtbibliotheken in Gassel, Escharen en Velp. De huidige leden van BiblioPlus kunnen wel gebruik maken van de bibliotheken in Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Anthonis. De kans is groot, aldus het college, dat voor de inwoners van Grave een hoger tarief zal worden gehanteerd.
De nieuwe bieb moet volledig gerund worden door vrijwilligers met ondersteuning vanuit een boekhandel. Onzekerheid is er op tal van terreinen, zoals het nog op te richten Graafs Historisch Educatief Informatie Centrum en verhuuropbrengsten.

Lees meer over de toekomst van de Graafse bibliotheek in nieuwsblad De Maas Driehoek van dinsdag 13 september.

Meer berichten