Maarten Jilisen op de bouwlocatie van IKC Padbroek. (archieffoto: Diana Derks)
Maarten Jilisen op de bouwlocatie van IKC Padbroek. (archieffoto: Diana Derks)

Rekenkamer: Cuijk was regie bij bouwplan IKC Padbroek kwijt

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Het Cuijkse college van B en W was de regie in de plannen voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) Padbroek kwijt. Hierdoor kon het kostenplaatje oplopen tot een overschrijding van ruim 1,4 miljoen euro en was tussentijds ingrijpen geen optie meer. Dat is de belangrijkste conclusie van de Rekenkamercommissie, die op verzoek van de gemeenteraad onderzoek deed naar de kostenoverschrijving bij de bouw van de brede school in de Cuijkse wijk Padbroek.

De Cuijkse gemeenteraad had begin februari opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek toen wethouder Jilisen de raad moest verzoeken om 1,4 miljoen extra krediet beschikbaar te stellen. Doordat de gemeente – eerst toenmalig wethouder Arthur Baudet (D66) en later Maarten Jilisen (VVD) – zitting had in de stuurgroep (projectleiding, gemeente, scholen) 'kon zij stelling nemen' over de uitwerking van het project. De gemeente liet na toe te zien dat de bouwheer (Optimus) de plannen zou uitwerken binnen het gestelde budget noch dat de bouwheer tijdig zou rapporteren bij mogelijke overschrijding. "Van enige sturing op het proces van de aanbesteding en van enige betrokkenheid van de gemeente is niets gebleken", benadrukt de Rekenkamer. "De gemeente heeft niet scherp genoeg gevolgd hoe het project zich ontwikkelde en ook onvoldoende geborgd dat zij goed geïnformeerd zou blijven gedurende de loop van het project."
Uit gesprekken met de projectleider zou blijken dat al begin 2015 is gewaarschuwd voor een kostenoverschrijding, maar daarover is niets terug te vinden in de notulen van het overleg van de stuurgroep. Uit die notulen blijkt echter wel dat noch door de gemeente noch door Optimus duidelijkheid is gevraagd aan de bouwprojectleider over het financiële plaatje.
Kort voor de zomervakantie van 2015 wilde de gemeente dan toch een begroting van de bouwkosten, maar die bleef uit. Pas in november werd duidelijk dat de kosten flink waren overschreden. Op dat moment waren alle procedures (bestemmingsplanwijziging, bouwvergunning et cetera) echter al in gang gezet. De raad werd vervolgens in februari 2016 hierover geïnformeerd.

Cruciaal besluit
Ook op de doorlopen procedure had de Rekenkamer forse kritiek. Toen in 2011 een locatie gekozen moest worden voor IKC Padbroek, werd mede voor de Dassenburcht gekozen 'omdat die de minste procedurele hindernissen ondervindt'. Al bij het eerste ontwerp werd echter afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. Toch sommeerde de gemeente de architect en bouwheer niet 'om binnen het bestemmingsplan naar een passende oplossing te zoeken'. "Er is besloten tot wijziging van het bestemmingsplan en daarmee dus af te zien van mogelijke alternatieven (zoals een andere locatiekeuze of bouwen binnen de gestelde kaders). Dat besluit is cruciaal geweest, want het heeft vervolgens veel aandacht opgeslokt. Hierdoor lijkt de financiële kant van de zaak onderbelicht te zijn geraakt", concludeert de Rekenkamer.
Omdat het zoeken naar een nieuwe locatie te tijdrovend zou zijn, ging de gemeenteraad in februari van dit jaar schoorvoetend akkoord met de kostenoverschrijding.
Ook de rol van de raad werd door de rekenkamer tegen het licht gehouden, maar 'die heeft in dit proces geen andere rol kunnen spelen dan hij gedaan heeft'. Burgemeester Wim Hillenaar laat in een eerste reactie weten 'dat de bevindingen van de rekenkamer worden onderschreven en de aanbevelingen waarschijnlijk worden opgevolgd'.

Meer berichten