In Memoriam Pastor A.W. (Jos) Siemons

  •   keer gelezen   Religie

* 14 mei 1937 † 8 januari 2014

[image=266775]

SINT-OEDENRODE - In de nacht van 7 op 8 januari 2014 is op 76-jarige leeftijd emeritus pastor Jos Siemons overleden. Hij was zondag 5 januari opgenomen in het ziekenhuis omdat hij maandag een zware operatie moest ondergaan. Alles leek er dinsdag op dat die operatie goed geslaagd was en Jos toonde zich optimistisch. Niemand kon vermoeden dat hij de volgende dag niet zou halen.

Op 14 mei 1937 is Jos Siemons in de Moer (Loon op Zand) geboren. Op 8 juni 1963 is hij door mgr. Bekkers, voor wie hij grote bewondering had, tot priester gewijd. Als kapelaan, godsdienstleraar, pastoor en deken is Jos op vele plekken in ons bisdom actief geweest: Volkel, Vught, Sint-Oedenrode, Helmond, Kekerdom en Millingen aan de Rijn. Voordat hij pastor werd in Tilburg was hij nog deken van het dekenaat Beek-Ubbergen.
In 2004 is hij met emeritaat gegaan. Ook in die periode is Jos als priester actief gebleven op diaconaal gebied en door assistentie in verschillende parochies. Tot aan 2011 was hij nog administrator van de parochie Waspik. Jos was jarenlang actief binnen de Vereniging voor Pastoraal Werkenden (VPW).
Jos heeft altijd geprobeerd om in zijn pastoraat het ideaal van Mgr. Bekkers gestalte te geven: mens zijn tussen mensen, samen met hen zoeken naar de zin van het leven en handen en voeten geven aan het evangelie door woord en daad. Godsdienst heeft te maken met samen iets vieren, samen delen en tegelijk aandacht hebben voor de mensen die het niet zo goed hebben.
In de tijd dat hij kapelaan was in Sint-Oedenrode stond hij bij jong en oud bekend als ‘Kappie’. Hij heeft zich in die tijd intensief beziggehouden met het Jeugd- en Jongerenpastoraat in Sint-Oedenrode.
Kaarten, brieven en ook beleidsstukken ondertekende Jos steevast met een: 'vrede en alle goeds'.
Aan vrienden en bekenden stuurde hij elk jaar met Nieuwjaar een nieuwjaarswens.

Zijn laatste nieuwjaarwens luidde als volgt:

Ik wens jou...
Vrede in plaats van ruzie
Hoop in plaats van wanhoop
Trouw in plaats van ontrouw
Liefde in plaats van haat
Geloof in plaats van ongeloof
Sterkte in plaats van zwakte
Moed in plaats van onmacht
Geluk in plaats van ongeluk
Gezond in plaats van ziek
Maar vooral Gods’ zegen
En een groot optimisme


Dinsdag 14 januari is om 10.00 uur de uitvaartplechtigheid in de Vredeskerk in Tilburg. Vanaf half tien zal pastor Jos Siemons opgebaard staan in de kerk en is er de mogelijkheid tot een persoonlijke groet.
De crematie is in besloten kring.

Meer berichten