Bisschop op bezoek in dekenaat

  •   keer gelezen   Religie
SINT-OEDENRODE - Bisschop Antoon Hurkmans brengt een bezoek aan alle dekenaten in het bisdom. Het dekenaat Sint-Oedenrode/Veghel is als tweede aan de beurt. Hurkmans heeft de hele maand februari uitgetrokken om de vier parochies die deel uitmaken van dit dekenaat te bezoeken.

[image=268069]

Als eerste is de Parochie Heilige Oda aan de beurt. De tweede week gaat de bisschop naar de parochie H. Franciscus in Veghel, daarna naar de abdij parochies in Heeswijk en omstreken en als laatste naar de parochie Heilige Michaël te Schijndel. Drie ervan hebben het fusietraject naar een grotere parochie reeds achter de rug, in Heeswijk is dit proces nog volop in voorbereiding.
Het bezoek werd zondag officieel gestart met de TV-mis vanuit de Martinuskerk. Bisschop Hurkmans ging de dienst, met als thema ‘Maria lichtmis’, voor als hoofdcelebrant.

Ontvangst
Na afloop van de mis ontving de bisschop delegaties van alle parochies uit het dekenaat in Zalencentrum De Beckart te Nijnsel.
Pastoor/deken Vincent Blom heette de aanwezigen van harte welkom en zei vereerd te zijn dat bisschop Hurkmans een volledige maand heeft uitgetrokken voor zijn bezoek. Het bericht met de aankondiging van het bezoek kwam vlak voor Kerstmis binnen. In snel tempo is een programma gemaakt dat in het teken staat van kennismaking met bedrijven, onderwijs, ouderenzorg, vrijwilligers en parochianen thuis. Hurkmans is ook voornemens om met alle pastores een uur te gaan wandelen.
Blom besloot de opening met “Sint-Oedenrode ligt in het hart van uw bisdom. Aan het einde van uw bezoek zult u daar geen enkele twijfel meer over hebben.”
Onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd werd de bijeenkomst enkele keren onderbroken door korte toespraken van vertegenwoordigers van de betrokken parochies. Namens de Parochie Heilige Oda sprak Manon van den Broek de aanwezigen toe. “We zijn de oudste nieuwe parochie, eerst door samenvoeging van de kerken uit de vijf kernen van Sint-Oedenrode en vanaf september 2012 verder uitgebreid met de parochies van Son en Breugel.” Manon sprak van een ingewikkeld proces en is als vrouw geneigd het te vergelijken met een bevalling. “Het leek een snelle bevalling toch waren en de nodige complicaties.” “We hebben heel wat luiers moeten verschonen”, vulde Vincent Blom aan.
Manon: “De TV-missen werkten enorm mee aan de eenheid en zo was er de feestelijke viering van het Odajaar. Feesten werkt positief aan de ontwikkeling van de eenheid, maar er zijn ook pijnlijke processen zoals de sluiting van twee kerken die er op korte termijn aan komen in onze parochie.”

[image=268070]

Ontmoeten
Bisschop Hurkmans sprak de aanwezige kerkvertegenwoordigers toe en legde de bedoeling van zijn bezoeken uit. “Ik wil wat ruimere tijd in de dekenaten verblijven. Ik ben daartoe geïnspireerd door mijn collega Léonard uit het Belgische bisdom Mechelen/Brussel, maar ook door Paus Franciscus die aanzet tot ontmoeting.”
Hurkmans wil als eerste stap zijn oren, ogen en hart openen, meevoelen met de mensen en er zijn. “Ik wil in me opnemen wat er leeft om nog beter dienstbaar te zijn.”
De bisschop heeft zich geestelijk voorbereid op de vele bezoeken. “Die ik ben, kan ik niet verloochenen. Ik heb drie thema’s voor mezelf meegnomen.”
Als eerste punt haalde hij de individualistische samenleving aan. “Alles wordt gestuurd op efficiëntie, doelmatigheid en winst. Hierdoor begint een samenleving te ontstaan die bestaat uit winnaars en verliezers. Er wordt vaak gezegd dat de kerk in een crisis verkeert, maar de samenleving verkeert in een crisis en de kerk deelt in die crisis.”
Als tweede noemde Hurkmans, geleerd van onze paus; “Daar waar mensen God verliezen, verliezen ze elkaar als broeder en zuster.”
Ten derde had de bisschop het over het belang van de ontmoeting. “Ik geloof in de ontmoeting. De kracht van ontmoeting is groter dan we denken. Elkaar eerlijk blijven ontmoeten is ontzettend belangrijk.”
Bisschop Antoon Hurkmans besloot zijn toespraak met: “Ik hoop deze maand veel mensen te ontmoeten. Ik kom met open hart, open oren en open ogen. Wat dit aan vruchtbaarheid levert, laat ik graag aan Onze Lieve Heer over.”

[image=268071]

Terugblik
Aan het einde van de maand hebben we opnieuw een gesprek met Mgr. Hurkmans, om terug te blikken op zijn ontmoetingen met mensen in de vier parochies van ons dekenaat.
Meer berichten