Afsluiting van het Odajaar

  •   keer gelezen   Religie
SINT-OEDENRODE - Het herdenkingsjaar van de heilige Oda komt langzaam tot een einde. Maar het zal geen einde zijn met een stille trom.

[image=259832]

In de afgelopen twee weken hebben alle RK Basisscholen binnen Sint-Oedenrode een lesproject over de heilige Oda gevolgd. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het boek over het leven van de heilige Oda. Hetzelfde geldt voor de nieuwe hymne van Matthieu Dijker, die op 17 november voor het eerst wordt gezongen.

17 november, aanvang 10.10 uur
Zondag 17 november is er een plechtige viering van het 13e eeuwfeest van de heilige Oda. Mgr. Hurkmans is hoofdcelebrant in deze feestelijke viering, waarvoor ook andere de parochies uit ons bisdom zijn uitgenodigd die een eigen heilige in hun midden hebben. Inmiddels is al zeker dat de HH. Odulphus (Oirschot/Best), Leonardus van Veghel (Den Bosch), Joannes (Oisterwijk), Nicasius (Heeze), Titus Brandsma (Nijmegen), Peerke Donders (Tilburg), Petrus Canisius (Nijmegen), pater Eustachius (Beek en Donk) en Broeder Everardus (Megen) aanwezig zullen zijn. Zo viert de parochie, te midden van vele Brabantse heiligen en zaligen, het 13e eeuwfeest van de heilige Oda.
De zang in deze viering wordt verzorgd door een ‘gelegenheidskoor’, samengesteld uit de diverse kerkkoren van de parochie. Het koor staat onder leiding van Jan Buil. Henk van Riel en Bert Augustus bespelen de beide orgels. Fanfare Nos Jungit Apollo verzorgt de muzikale begeleiding. De beide gilden binnen de Odaparochie zijn aanwezig: het St. Catharinagilde uit Son en het St. Jorisgilde uit Rooi.
Deze eucharistieviering wordt rechtstreeks door RKK/KRO uitgezonden op Ned. 2. Vanwege deze rechtstreekse TV-uitzending begint de eucharistieviering om 10.10 uur.

24 november, aanvang 9.30 uur
Zondag 24 november vindt de feestelijke afsluiting van dit gedenkjaar plaats. De parochie van St. Petrus’ Banden uit Venray komt met een delegatie naar Sint-Oedenrode en Deken Harrie Smeets van Venray is hoofdcelebrant in deze feestelijke familieviering voor jong en oud. De KISI-Kids (een groot kinder- en jeugdkoor) zal zingen. Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray en het St. Jorisgilde uit Sint-Oedenrode zijn in deze viering aanwezig. Voor deze viering zijn mensen uitgenodigd die de naam ‘Oda’ dragen. Er heeft zich al een mooie groep Oda’s opgegeven, en er komen er nog steeds bij. Ook zijn alle (basis)schoolkinderen uitgenodigd om zo hun Odaproject af te sluiten.
Aan het einde van deze viering mag pastor Blom, namens de bisschop, een relikwie overdragen aan de St. Petrusparochie van Venray. De heilige Oda is immers ook patrones van Venray, maar deze parochie mist in hun midden een tastbare herinnering aan deze heilige.
Daarna trekt men, met schutterij, gilde en alle aanwezigen, vanuit de kerk in processie naar de Odakapel om daar samen een groet te brengen aan de heilige Oda, op de plaats waar zij leefde en in 713 stierf.
’s Middags is er voor eenieder de musical van de KISI-Kids in de Goede Herderkerk. Vrijwilligers van de parochie worden hiervoor speciaal uitgenodigd. Voor belangstellenden is er een workshop van de Kisi-Kids. Deze begint om 11 uur.
Parallel vindt om 15.00 uur in de St. Martinuskerk een concert plaats van de Capella Monteverde onder leiding van Reinier Wakelkamp.
Met hulp en inzet van velen worden het mooie dagen.
Meer berichten