Nog geen duidelijkheid kerksluitingen in Cuijk

  •   keer gelezen   Religie
SINT AGATHA - Op zijn vroegst wordt pas over een half jaar duidelijk welke R.K. kerken binnen de nieuwe fusieparochie in Cuijk en omgeving open zullen blijven. Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomsten die de ‘Nieuwe Parochie Cuijk’ afgelopen week organiseerde in Beers, Cuijk en Sint Agatha. “Doelstelling is om zoveel mogelijk kerken open te houden met en voor onze parochianen”, aldus pastor Theo Lamers.

[image=224586]

Ten overstaan van tientallen aanwezigen in MFA De Agaat in Sint Agatha houdt Lamers een betoog over ‘moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden’. De toehoorders luisteren aandachtig. Over ieders angstbeeld (sluiting van ‘hun’ kerk, red.) wordt vooralsnog niet gesproken. Het woord ‘solidariteit’ valt. “Wij staan voor een open gemeenschap, gastvrij en aandachtig, waar iedereen welkom is. De nieuwe parochie wordt één kerkgemeenschap. Niet vanwege de plek waar het kerkgebouw is gevestigd, maar dankzij verbondenheid door doop en eucharistie. Met één gezamenlijke gemeenschap.”
De nieuwe parochie krijgt één pastoor, één bestuur en één vermogen; maar niet per definitie één kerkgebouw. “Zonder kerklocaties is de parochie helemaal niets”, weet Lamers. “Er komt één parochiekerk (St. Martinuskerk in Cuijk, red.), maar afhankelijk van de situatie en mogelijkheden houden we zoveel mogelijke locaties open. Om dit te bepalen zijn drie vragen essentieel: 1. welke functie kan een kerkgebouw vervullen, 2. welke criteria wegen mee voor kerksluiting en 3. welke rol kan de nieuwe parochie spelen voor leefbaarheid in de dorpen?”
Meer berichten