De voorzitters Ton van Elk de Freese (JVC Cuijk) en Rob Hoffmann (SIOL) bezegelen de intentie om nadrukkelijker samen te werken. (foto's: Gerno de Haas)
De voorzitters Ton van Elk de Freese (JVC Cuijk) en Rob Hoffmann (SIOL) bezegelen de intentie om nadrukkelijker samen te werken. (foto's: Gerno de Haas)

JVC Cuijk en SIOL gaan samenwerking in 2019 intensiveren: 'Clubs zijn complementair aan elkaar'

  •   keer gelezen   Sport

CUIJK | De Cuijkse voetbalverenigingen SIOL en JVC Cuijk gaan vanaf 2019 hun samenwerking verder intensiveren. Beide clubvoorzitters, Rob Hoffmann (SIOL) en Ton van Elk de Freese (JVC Cuijk), hebben op Oudjaarsdag een intentieverklaring ondertekend waarin de buurclubs uitspreken meer samen te gaan werken. Beide clubs beginnen na de winterstop al met een gezamenlijk vrouwenelftal. Een woordvoerder van beide clubs benadrukt dat het 'niet om een fusie' gaat. "De clubs zijn erg complementair aan elkaar", is te lezen in een persverklaring.

Door Martijn Schwillens

Het idee om meer met elkaar te gaan samenwerken, ontstond tijdens een informele bijeenkomst met meerdere Cuijkse sportclubs in 2017. "De ligging van beide accommodaties biedt extra kansen voor een bredere samenwerking", aldus de voetbalverenigingen. "Er bestaan al diverse vormen van informele samenwerking. Het samengaan van de eerste damesteams mag wat dat betreft als een voorbode worden gezien voor verdere intensivering van de verbinding tussen beide voetbalclubs."

Vorm, intensiteit, tempo
De vorm, intensiteit en tempo van de samenwerking 'zal gaandeweg de rit bepaald worden'. "De uitwerking hiervan zal steeds aan de leden van beide verenigingen worden voorgelegd via de Algemene Ledenvergadering", aldus JVC en SIOL, die nadrukkelijk aangeven dat andere (sport)verenigingen op een later moment kunnen aansluiten bij het traject. Ook zal onderzocht worden of er kansen liggen voor een samenwerking met andere takken van sport, maar ook met maatschappelijke organisaties (onderwijs, zorg o.i.d.).
De plannen voor de verdere samenwerking zullen door Rob Hoffmann (SIOL) uit de doeken worden gedaan tijdens de nieuwjaarsreceptie van SIOL op dinsdag 1 januari. Ton van Elk de Freese (JVC Cuijk) zal hetzelfde doen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de derde divisionist op 5 januari. De exacte tekst van de intentieverklaring zal vanaf nieuwjaarsdag op de website van SIOL en JVC te vinden zijn.

Meer berichten