<p>Sportpark Kranenhof in Escharen is een mooi voorbeeld van hoe meerdere sportverenigingen samenwerken op &eacute;&eacute;n locatie.</p>

Sportpark Kranenhof in Escharen is een mooi voorbeeld van hoe meerdere sportverenigingen samenwerken op één locatie.

(Foto: Voetbal-shoot.nl)

‘Sport moet bij de onderhandelingen hoog op het lijstje staan’

  •   keer gelezen   Sport

LAND VAN CUIJK | Sport & Beweging (B&W) moet hoog op de politieke agenda komen te staan, bij voorkeur al bij de vorming van een nieuwe coalitie in het Land van Cuijk. Dat vindt verenigingsadviseur Roland Jansen van de KNVB. “De gemeente dient binnen twee jaar het beleid (accommodatie- en subsidies) te harmoniseren. Dit zorgt voor een ‘patstelling’. De verenigingen willen hier, gezien de financiën, eerst duidelijkheid over”, vertelt Jansen.

Door Martijn Schwillens

Jansen weet zich gesteund door de binnen- en buitensportverenigingen in de nieuwe gemeente. Samen met een 50-tal sportclubs in het Land van Cuijk ontwikkelde Jansen de afgelopen maanden een ‘Position Paper’ waarin de uitdagingen waar clubs mee te maken krijgen, uiteen worden gezet. “Gedurende die sessies bleek dat vrijwel alle verenigingen met dezelfde problematiek te maken hebben. Denk aan vergrijzing, optimaal gebruik van sportpark of sporthal, corona, verduurzaming. Wij vinden het belangrijk dat er in de nieuwe gemeenten niet over ons wordt gesproken, maar er samen met ons een toekomstvisie wordt opgesteld. Daar moet deze position paper bij helpen”, vertelt Jan Wigman, die namens VV Sambeek zitting had in het regionaal overleg.

Noodzaak is groot
De noodzaak voor zo’n document is groot, want zodra het Land van Cuijk per 1 januari 2022 een feit is, volgt een harmonisatie van het sport en beweegbeleid en het accommodatie- en subsidiebeleid. “Je bent heel erg afhankelijk wie sport in zijn of haar portefeuille krijgt. Sport is vaak de sluitpost, terwijl het topprioriteit behoort te hebben”, benadrukt secretaris Edwin van Kraaij van fusieclub EGS’20. “Een op de drie inwoners van het Land van Cuijk sport bij een vereniging, terwijl het totaal aantal mensen dat sport nog hoger ligt. Sportbeleid moet worden opgesteld op basis van de wensen en eisen van inwoners. Dat betekent dus een sterk onderliggende visie van hoe de nieuwe gemeente de toekomst van de sportverenigingen ziet plus een harmonisatie waarbij de accommodaties een upgrading krijgen in plaats van een downgrading van de betere complexen om maar op een bepaald gemiddelde uit te komen.”
Wigman: “Regelmatig overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente heb je als club helaas niet, terwijl die behoefte er wel is.”

‘Sport mag geen sluitpost worden van de gemeentelijke begroting worden’

Harmonisatie is nodig
Harmonisatie van beleid is nodig, omdat nog niet voor alle gebruikers gelijke afspraken zijn gemaakt op het gebied van beheer en exploitatie van de sportparken en -hallen. “Tussen de vijf fusiegemeenten zijn grote verschillen ten aanzien van het huidige subsidie- en accommodatiebeleid en bestaande accommodaties. Wij vinden dat gemeenten sport niet alleen als doel moeten zien, maar ook sport als middel voor een heleboel zaken, want elke euro die je investeert in sport krijg je minimaal 2,5 keer terug. Qua preventie, gezonder leven, sociaal domein, overgewicht en een vitale gemeenschap”, legt Jansen uit. “In het Land van Cuijk zijn er vijf gemeenten, met vijf verschillende methodieken. Gezien de diversiteit is het handig om eerst te komen tot een harmonisatie van het sport- en beweegbeleid en vervolgens pas het harmoniseren van het accommodatie- en subsidiebeleid. Daarvoor is een duidelijke toekomstvisie vereist die kan rekenen op het draagvlak van zeker 30.000 sportende bewoners plus de lokale verenigingen en sportaanbieders.”

Oproep aan gemeente
Namens de verenigingen en lokale sport- en beweegaanbieders pleit Jansen voor een nieuw gremium dat ‘aan het stuur zit bij de ontwikkeling van beleid voor de komende tien tot 25 jaar’. “Alle gemeenten hebben een lokaal sportakkoord. De uitnodiging wordt nu gedaan om samen met de kopgroepen van de lokale sportraden en de gemeente van gedachten te wisselen hoe we kunnen komen tot een structurele vertegenwoordiging van Sport & Beweging in het Land van Cuijk.”

Meer berichten