<p>Meer dan 40 sportverenigingen in het Land van Cuijk hebben een manifest ingediend bij de gemeente om te komen tot een duurzaam sport- en beweegbeleid. (foto: Hanny van der Linden)</p>

Meer dan 40 sportverenigingen in het Land van Cuijk hebben een manifest ingediend bij de gemeente om te komen tot een duurzaam sport- en beweegbeleid. (foto: Hanny van der Linden)

(Foto: Hanny van der Linden)

Sportclubs Land van Cuijk trekken aan de bel: sport op politieke agenda

  •   keer gelezen   Sport

LAND VAN CUIJK | De sportverenigingen in het Land van Cuijk roepen het nieuwe gemeentebestuur en de gemeenteraad. 43 sportclubs hebben daarom een manifest opgesteld waarin zij zich uitspreken voor een ambitieus sport- en beweegbeleid, dat samen met de verenigingen opgesteld moet worden. “Sportclubs nemen een krachtige en verbindende positie in tussen de kernen en wijken”, stellen de clubs. 

“De verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders gaan graag het gesprek aan met de gemeente om vanuit deze gemeenschappelijke passie en ambitie samen invulling te geven aan het Sport- en beweegbeleid en het harmoniseren van beleid (het accommodatie- en subsidiebeleid).Zij willen als belangrijke partner van de gemeente fungeren om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op te pakken”, schrijven de verenigingen in het manifest dat woensdag is aangeboden aan het college van B en W (wethouder Willy Hendriks) en de gemeenteraad. 

Grote verschillen
“Tussen de vijf fusiegemeenten zijn grote verschillen ten aanzien van het huidige subsidie- en accommodatiebeleid en bestaande accommodaties. Wij zien de gemeente als de belangrijkste partner om samen sport en bewegen te organiseren en gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken.”
De gezamenlijke sportverenigingen hebben in het najaar van 2021 onder begeleiding van de KNVB in een vijftal bijeenkomsten met elkaar gesproken over de kansen die er zijn wanneer we nog meer gaan samenwerken met elkaar. Het gaat dan zowel om samenwerking tussen de sportverenigingen als de samenwerking met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. “Wij hebben begrepen dat de gemeenteraad op korte termijn aan de slag gaat om tot een gezamenlijk raadsprogramma te komen. Wij vinden het belangrijk dat sport in de meest brede zin van het woord daarbij ook een belangrijke plek krijgt. Vandaar dit manifest, met de uitnodiging om op korte termijn in gesprek te gaan.”

Meer berichten