De verkeersdrukte op de Beugenseweg in Boxmeer is de laatste maanden flink toegenomen.
De verkeersdrukte op de Beugenseweg in Boxmeer is de laatste maanden flink toegenomen.

Boxmeer: voorlopig geen heroverweging randweg

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

BOXMEER | De verkeersdrukte tijdens de ochtend- en avondspits op de Beugenseweg en Sint Anthonisweg (Spoorstraat) in Boxmeer is de laatste maanden flink toegenomen. Het college van B en W onderschrijft de toename van het verkeer van en naar de A73 en A77, maar ziet vooralsnog geen redenen om plannen voor een randweg nieuw leven in te blazen. "Medio 2013 is ingeschat dat op een termijn van 10 tot 15 jaar een heroverweging voor een randweg niet nodig is", aldus B en W.

"Wij hebben inderdaad de indruk dat het op deze wegen weer drukker is geworden, nadat er eerder vanwege de crisis een afname was van de hoeveelheid verkeer", legt het gemeentebestuur uit na vragen van De Maas Driehoek. Recente cijfers zijn niet voorhanden. "Maar nu we een groei van het verkeer zien, zullen we gaan onderzoeken op welke wijze we de verkeersintensiteiten (weer) moeten inventariseren c.q. monitoren."
In het verleden was de verkeersdrukte op beide wegen, die het Boxmeerse centrum en industriegebied Saxe Gotha verbinden met de snelwegen A73 en A77, aanleiding om een Noordwestelijke Verbindingsweg aan te leggen. Later werd echter toch afgezien van een randweg. "Aan dit besluit lag een aantal overwegingen ten grondslag, zoals de aanhoudende economische crisis, de achterblijvende ontwikkeling van Sterckwijck en de gemeentelijke bezuinigingen", verduidelijkt het college, dat voorlopig niets voelt voor een heroverweging van dat besluit maar in 2013 wel aangaf 'de weg op termijn te willen realiseren'. "Ook is gebleken dat het effect van de Noordwestelijke Verbindingsweg op de afname van de intensiteiten op de hoofdwegenstructuur in de kern Boxmeer richting het centrum (de Spoorstraat en de Beugenseweg) relatief beperkt is. Over tien tot vijftien jaar kan een heroverweging van nut en noodzaak plaatsvinden. Mogelijk dat monitoring van de ontwikkelingen hier meer inzicht in kan geven."
De verbindingsweg (kosten 12,4 miljoen euro) staat nog opgenomen in de Structuurvisie Boxmeer 2030.

Meer berichten