Het CDA organiseerde donderdag een informatiebijeenkomst over Vestingpark Grave.
Het CDA organiseerde donderdag een informatiebijeenkomst over Vestingpark Grave.

CDA Grave voelt het meest voor tracévariant B voor N321

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

GRAVE | CDA Grave spreekt een voorkeur uit voor variant-B, dwars door het Visiopark, voor de nog om te leggen N321/Sint Elisabethstraat in het centrum van Grave. Bij de opdracht aan de nieuwe stedenbouwkundige wil het CDA dit plan inbrengen. Of het in hun beeld van het herstellen van de vestingwerken past, weet fractievoorzitter Ben Peters (CDA) niet.

Door Annelies Graafsma

Afgelopen donderdag organiseerde het CDA een themabijeenkomst over het Vestingpark Grave. Peters: "We willen de scherpte van de discussie halen en regionale aspecten betrekken bij de afweging van ideeën van het nog om te leggen tracé van de Elisabethstraat (N321). Wij kiezen daarom voor variant-B." Variant-B ligt direct achter De Hampoort en loopt over het voormalige Visio-terrein. "Het moet de binnenstad van Grave qua verkeer ontlasten. Het terrein is van de gemeente Grave. Je mag verwachten dat hier weinig weerstand tegen is en de kosten zullen meevallen."
Wethouder Erik Daandels was bij de bijeenkomst aanwezig en gaf een toelichting. Peters hierover: "Hij was er niet als wethouder, maar als CDA-lid. Hij is binnen de regio als CDA'er betrokken bij concrete initiatieven om de verbinding Haps-Uden (N264) op te waarderen. Met dat plan kan de verkeersdruk in Grave significant worden teruggedrongen. Gelet op de ontwikkelingstermijnen voor zowel het Visioterrein alsook de opwaardering van de N264, is het reëel om bij de keuze voor de variant voor N321 de afnemende verkeersdruk mee te wegen."

Waardevol
Peters vindt het waardevol dat er aan de stadszijde van de Hampoort een voetgangersgebied kan ontstaan dat de oorspronkelijke stadscontouren herstelt en een verbinding maakt tussen de Hampoort, stadscentrum en Arsenaal. "Het model 'vestingpark' doet het meest recht aan de vestingwerken en de doorsnijding vestigt de aandacht van de passanten op de N321 op deze vestingwerken", vindt Peters.

Geen uitspraak
In Escharen zijn bewoners fel gekant tegen een weg tussen hun dorp en de wijken Estersveld en de Stoof, één van de andere varianten. De Wijkraad Binnenstad Grave spreekt zich (nog) niet uit over varianten. De wijkraad verwacht op korte termijn geen nieuwe weg. Ze vraagt in een brief aan het college van B en W aandacht voor de veiligheid nu: aanpassing van de Sint Elisabethstraat en het ongeschikt maken van deze weg voor zwaar vrachtverkeer zodat de weg niet als sluiproute kan worden gebruikt.

Meer berichten