Het CDA wil snelle optimalisatie van de N264 tussen Haps en Uden.
Het CDA wil snelle optimalisatie van de N264 tussen Haps en Uden.

CDA wil snelle opwaardering N264 Haps-Uden

  •   keer gelezen   Verkeer en vervoer

SINT HUBERT | De CDA-afdelingen in het Land van Cuijk, Uden en Boekel hebben afgelopen zaterdag hun manifest 'Verkeersmobiliteit' gepresenteerd. Daarin pleiten de christendemocraten voor een snelle opwaardering van het N264-tracé tussen Haps en Uden (A50). "Deze oost-west verbinding heeft een belangrijke economische functie in de regio", stelt het Cuijkse raadslid Marcel Thijssen.

Door Martijn Schwillens

Nu duidelijk is dat de A77 voorlopig niet doorgetrokken zal worden, wil het CDA werk maken van het optimaliseren van de huidige N264. Eerder gaven de regionale VVD-afdelingen al aan voorstander te zijn van een zogeheten N77.
Het CDA vindt dat er haast gemaakt moet worden met de aanpassingen aan rotondes en kruisingen, bijvoorbeeld door ze om te turnen tot turborotondes en/of tunnels op drukke kruispunten. Door ventwegen aan te leggen vanaf de N277 (Middenpeelbaan) tot aan de de kruising met de Oudedijk in Odiliapeel moet landbouwverkeer worden gescheiden van het auto- en vrachtverkeer.

Nieuwe rondwegen
In het manifest heeft het CDA ook maatregelen voor de middellange termijn benoemd. Het onderzoek hiervoor moet al op op korte termijn opgestart worden. Zo wil het CDA onderzoek naar een nieuwe Oostelijke Randweg en een rondweg bij Sint Hubert. Ook moet de N272 Boxmeer-Beek en Donk worden opgewaardeerd om in te spelen op de reconstructie van de N279 bij Veghel. "Vanwege de verwachte toename van de verkeersintensiteit in de kom van Sint Hubert vinden we het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de keuze wel of geen rondweg bij Sint Hubert. We vinden het hierbij belangrijk dat inwoners goed bij dit besluitvormingsproces en eventuele tracékeuze worden betrokken", benadrukt raadslid Mark Janssen van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Op politieke agenda
Het manifest werd zaterdag door de lokale CDA-afdelingen ondertekend en vervolgens overhandigd aan 'lokaal' Kamerlid Erik Ronnes en fractievoorzitter Marianne van der Sloot van CDA Brabant. "Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur en de provinciale perspectiefnota in het verschiet is het tijd om deze plannen op de politieke agenda te zetten."

Meer berichten